DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Na taj način nije uzet u obzir prirast stabala, koja su tanja od 12,5 cm
prsnog promjera. To teoretski nije ispravno, ali je dopustivo, jedno zbog
toga, što je prirast tih stabala neznatan, a drugo, zbog toga, što se taksacijska
granica pri mjerenju prsnih promjera kreće oko 12,5 cm.


Upotreba prirasnih tablica


Prirasne tablice od 1 do 3 iskazuju aritmetički srednji godišnji volumni
prirast stabla u debljinskim stepenima od 20 do 100 cm. Prirast
sastojine ili cijele šume (P) utvrđuje se po formuli (3).


P = A, N, + A2 N2 + A3 N3 + . . . . + Ax Nx . . . (3)


Vrijednosti Ax A2 A3 i t. d. očitavaju se iz »prirasnih tablica«.
No kako u tim tablicama ima 60 »prirasnih nizova«, treba odabrati onaj
niz, koji dotičnoj sastojini najbolje odgovara. Izbor prirasnog niza vrši se
na taj način, da se u sastojini izmjeri aritmetički srednji volumni prirast
u srednjim debljinskim stepenima i da se taj usporedi s vrijednostima u
»prirasnim tablicama« za odgovarajući debljinski stepen.


Ni, N2, N3 i t. d. su brojevi stabala u pojedinim debljinskim stepenima.


Verifikacija


Za verifikaciju opisane metode upotrebit ću u prvom redu one objekte,
gdje sam mjerio prirast po drugim metodama kojih su rezultati već publicirani.


Prvi moj članak, koji tretira problem određivanja prirasta nosi naslov
»Vrijeme prijelaza«, Sum. list br. 1 od 1953. U tome sam članku izračunao
godišnji volumni prirast na pokusnoj plohi »Jasle I« po Lachausséovoj
formuli s tom novinom, što sam mjesto medijana individualnih vremena
prijelaza uveo njihove harmonične sredine. Izračunao sam, da godišnji
volumni prirast na toj plohi iznosi 16´06 m3 ili 11 ´2 m3/ha.


A sad ću primijeniti »brzu metodu«. Iz »Opisa sastojina« na str. 42.
Šumarskog lista od 1953. čitamo, da srednji sastojinski prsni promjer za
jelu na pokusnoj plohi »Jasle I« iznosi 37´5 cm. Za taj prsni promjer čitamo
iz tabele 7 na 48. strani istog Šumarskog lista ovaj godišnji volumni prirast
srednjeg stabla:


A A4"


A37, -" + - 0-035884+ 0-045073 . 0.040478 ms


Na temelju vrijednosti D = 37´5 cm i A37.5 = 0´0405 m3 utvrđujemo
prirasni niz iz prirasnih tablica. Iz tabele 3 vidimo, da pokusnoj plohi »Jasle
I« odgovara 43. prirasni niz:


A37j5 = .A3B+A4p = ^0367 + 0-0448 _ ^ ^


z z


Iz 43. prirasnog niza čitamo godišnje volumne priraste (A) srednjih stabala
za ostale debljinske stepene i unosimo ih u tabelu 4.