DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Tabela 4


Pokusna ploha »Jasle I« površina 1"43 ha


D A A N
N
cm m3 ms
i
20 0,0122 43 0,5246
25 0,0204 47 0,9588
30 0,0285 50 1,4250
35 0,0367 46 1,6882
40 0,0448 48 2,1504
45 0,0530 55 2,9150
50 0,0612 53 3,2436
55 0,0693 23 1,5939
60 0,0775 16 1,2400
65 0,0856 5 0,4280
70 0,0938 1 0,0938


Godišnji volumni prirast na plohi: 16,26
Godišnji volumni prirast po hektaru: 11,37


Rezultati o godišnjem volumnom prirastu, dobiveni po Lachausséovoj
(11,2 m3/na), i po »brzoj metodi« (11,37 m3/ha) za pokusnu plohu »Jasle I«
razlikuju se za l,5°/o.


U 1953. godini izašla je moja studija »O šumskoj proizvodnji u fakultetskoj
šumi Zalesini«, Glasnik za šumske pokuse br 11, gdje je po Lachausséovoj
metodi izračunan godišnji volumni prirast na pokusnim plohama
»Tuški Laz« i »Kupjački Vrh«. Na prvoj pokusnoj plohi godišnji volumni
prirast iznosi 9,70 m3, a na drugoj 7,75 m3 jelovine po hektaru.


Razmotrimo najprije pokusnu plohu »Tuški Laz«. Na 191. strani spomenute
studije čitamo, da srednji prsni promjer jele na toj plohi iznosi


41.6 cm. Iz tabele 23 na 226. stranici iste radnje vidimo, da godišnji volumni
prirast srednjeg jelova stabla u debljinskom stepenu 40 cm iznosi:
A40 = 0´032125 m3. Na temelju vrijednosti D = 40 cm i Aia = 0´032125 m3
izabrali smo 28. niz prirasnih tablica (vidi tabelu 2).
Iz tog prirasnog niza čitamo godišnje volumne priraste srednjih stabala
u ostalim debljinskim stepenima i unosimo ih u tabelu 5.
Razlika između rezultata, koji smo dobili po Lachausséovoj metodi
(9,70 m3/ha) i po »brzoj metodi« (9,88 m3/ha) iznosi 2,8%.


Na pokusnoj plohi »Kupjački Vrh« srednji prsni promjer za jelu je
33"9 cm (vidi tabelu 4 na strani 193. spomenute studije). Iz tabele 24 na 227.
stranici Glasnika za Šumske pokuse br. 11 čitamo, da godišnji volumni
prirast srednjeg jelovog stabla u debljinskom stepenu 35 cm iznosi:
A;!5 = 0,0308 m3.


280