DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Tabela 6a


Šumarija
odjel
odsjek
Godišnji volumni prirast jelovine
po hektaru
izračunan po
»brzoj metodi«
izračunan po ostalim
metodama
m3
Razlika
°/o
DELNICE
35
34/a
56
3/a
70/b
7,2
6,5
6.8
4.2
5,4
7,1
6,7
7,1
3,9
5,7 i 6,0
+ 1,4
-3, 0
-4, 2
+ 7,7
-5,3;-10, 0
MRKOPALJ II 6 2,6 2,9 — 10,3
RAVNA GORA 48 5.3 5,6 , - 5,3
ZALESINA VII,l,a 5,6 5,7 — 1,7


Praktična primjena »brze metode«


1. Po »brzoj metodi« uzima se oko tridesetak izvrtaka sa tridesetak
stabala, koja padaju u tri debljinska stepena iznad srednjeg sastojinskog
stabla tako, da se u svakom debljinskom stepenu izbuši oko desetak stabala.
(Pri tom se misli na debljinske stepene širine od 5 cm).
2. Uzimanje izvrtaka Presslerovim svrdlom mora bazirati na principu
slučajnosti. Ne smiju se svojevoljno odabirati stabla, koja će se bušiti, nego
treba prethodno na nacrtu povući ekvidistantne linije okomito na izohipse,
a zatim uzimati izvrtke sa stabala određenih debljina, koja padnu u liniju
(vizuru), defiriranu Besarđ-busolom. Potrebno je, da barem dvije linije
prođu sastojinom; u koliko je sastojina nejednoličnija, bit će potrebno
više linija. Prema ukupnoj dužini linija i prema gustoći sastojine, određuje
se. da li ćemo bušiti na liniji svako stablo ili svako drugo ili svako treće
i t. d. To treba odrediti prije bušenja i tog se principa valja striktno pridržavati,
da bude zadovoljen princip slučajnosti.
3. Prirasni niz se utvrđuje na temelju aritmetički srednjeg volumnog
prirasta (A) u tri debljinska stepena, koji se nalaze iznad srednjeg sastojinskog
stabla. Aritmetički srednji volumni prirast (A) u pojedinom debljinskom
stepenu dobiva se tako, da se drvna masa srednjeg stabla u tom
debljinskom stepenu pomnoži s izmjerenim postotkom plošnog prirasta(taj se očitava iz tabele 1 na strani 458. Šum. lista 1954).
4. Radi kojeficijenta sigurnosti preporuča se izabrati jedan ili dva
prirasna niza niže od izračunatog.