DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Evo za to jednog primjera. U šumariji Delnice, u odsjeku 70/b, šum.
predjel »Donji Javornik«, izmjerena su sva stabla zaokružbenim promjerkama
njemačkog sistema.* Srednji sastojinski prsni promjer za jelu u tom
odsjeku iznosi 42,5 cm. Prema tome smo uzimali izvrtke po principu slučajnosti
u debljinskim stepenima: 40—45; 45—50 i 50—55 cm. U svemu je
izbušeno 27 izvrtaka sa 27 jelovih stabala i to tako, da je odsjek 70/b bio
razdijeljen na 5 ekvidistantnih linija na kojima je bušeno svako peto
jelovo stablo prsnog promjera od 40—55 cm. Nakon analize 27 izvrtaka,
dobiveni su podaci o vremenima prijelaza (n) i postotku plošnog prirasta
(p). Aritmetički srednji volumni prirast (A) izračunan je kao produkt postotka
plošnog prirasta (p) i drvne mase srednjeg stabla (M) za odgovarajući
debljinski stepen. Na temelju aritmetički srednjeg volumnog prirasta


(A) u pojedinim debljinskim stepenima utvrdili smo prirasni niz, uzimajući
u obzir broj uzoraka kao težine.
Šumarija Delnice: odsje ik 70/b


m—45 45—50 50—«5
(42,5 cm) (47,5 cm) (52,5 cm)


n n n


8 5 12
16 11 13
16 13 14
19 16 15
24 16 16
27 21 19
32 32 26
32 32 38
45 53
47


n42,5 = 25´5 god. n47,6 ==16 god. n52,5 - 15-5 god.


p42>5 = 0-92»/„ P47,5 = 1-32 /, Pô2,5 - 1-23 »/„
M42,6 = 1-84 m3 M47,5 = 2-36 m3 M52,6 = 2-99 m3
A42,5 = 0´01693 m3 A47,5 = 0-03115 m3
^52,5 = 0-03677 m8


Prirasni niz: N° 8 N° 19 N° 20


N° 8 X 10 + N» 19 X 9 + N* 20 X 8 = 411


jji \JJ ^JL ii aoiivK iiiz-ct.


il 27


Na temelju prirasnog niza N° 15 obračunali smo prirast po »brzoj metodi
« tako, da smo pomnožili aritmetički srednje volumne priraste iz prirasnog
niza N° 15 sa odgovarajućim brojem stabala u dotičnom stepenu.
Izračunali smo, da godišnji volumni prirast po hektaru iznosi 5,4 m3
jelovine.


Nakon toga smo — nezavisno od prvog postupka — obračunali prirast
na bazi novih 910 izvrtaka, izbušenih sa 910 jelovih stabala. Po metodi,


* Za slučajeve ,gdje se primjenjuju zaokružbene promjerke njemačkog sistema,
konstruirao sam prirasne tablice za deb. stepene 17.5; 22.5; 27.5; 32.5 i t. d., koje se
nalaze u jednoj mojoj studiji (10).
284