DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Radi komaparacije obračunao sam godišnji volumni prirast za navedene
pokusne plohe na temelju derivacija Alganovih i Schaefferovih tarifa.
Na fitocenozu jele i rebrače primjenio sam Schaefferove, a na fitocenozu
bukve i jele Alganove tarife. Prirasni niz izabrao sam na temelju srednjeg
sastojinskog prsnog promjera i godišnjeg volumnog prirasta, koji odgovara
tom promjeru. Za pokusnu plohu »-Jasle I« izabran je 39., a za »Tuški Laz«
26 prirasni niz iz tabele 10. Za pokusnu plohu »Kupjački Vrh« izabran je


32. prirasni niz iz tabele 8. Na temelju tih nizova dobio sam po formuli (3)
ove godišnje volumne priraste za jelu:
1. na pokusnoj plohi »Jasle I« . . . . 11,2 m3/ha
2. na pokusnoj plohi »Tuški Laz« .. . 9,6 m/3ha
3. na pokusnoj plohi »Kupjački Vrh« . . 8,3 m/3ha
Razlike između rezultata o godišnjem volumnom prirastu po Lachausséovoj,
po »brzoj metodi« i po derivacijama francuskih tarifa, su neznatne.
U br. 11/12 Šumarskog lista od 1955. publicirao sam obračun prirasta
na pokusnoj plohi »Krstovi« po metodama različitih autora.
Razmotrit ćemo Meyerevu diferencijalnu metodu, koja mi se čini najtočnija.
Ta je metoda prikazana na 613. strani spomenutog Šumarskog
lista. Na pokusnoj plohi »Krstovi« srednji prsni promjer iznosi 35,7 cm. Iz
tabele 7 na 613. strani spomenutog Šumarskog lista vidimo, da godišnji
prirast srednjeg stabla u debljinskom stepenu 35 cm iznosi: A35 =
= 0,01869 m3. Imajući pred očima finoću kitnjaka u »Krstovima«, primijenit
ćemo derivacije Schaefferovih tarifa. Na temelju vrijednosti D =
= 35 cm i A35 = 0,01869 m3, vidimo, da pokusnoj plohi »Krstovi« odgovara


14. niz derivacija Schaefferovih tarifa (vidi tabelu 9). Iz 14. niza čitamo
vrijednosti za godišnji volumni prirast srednjeg stabla u ostalim debljinskim
stepenima i unosimo ih u tabelu 11.
Tabela 11


Pokusna ploha »Krstovi« površina 6" 14 ha


D A N A N


20 0-0099 80 0.7920


25 0-0127 294 3,7338


30 0-0155 530 8,2150


35 0-0184 466 8,5744


40 0-0212 306 6,4872


45 0-0240 149 3,5760


50 0-0268 95 2,5460


55 00296 50 1,4800


60 0-0325 15 0,4875


65 0-0353 7 0,2471


70 0-0381 2 0,0762


Godišnji volumni prirast na plohi: 36,2152 nv>


Godišnji volumni prirast po hektaru 5,9 m3/ha