DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Iz tabele 11 vidimo, da smo na temelju derivacija Schaefferovih tarifa


dobili isti rezultat kao i po Meyerovoj metodi.


Za pokusnu plohu »Krstovi« obračunao sam prirast i po mojim »pri


rasnim
tablicama«, premda se ovdje radi o jednodobnoj šumi. Dobio sam,


da godišnji volumni prirast na toj plohi iznosi: 6,0 m3/ha.


Velikih razlika nema. Treba samo izvršiti pravilan izbor prirasnog


niza!


Radi potpunosti spominjem, da sam u fakultetskoj šumi Lipovljani


dobio po »brzoj metodi-« gotovo iste rezultate o prirastu kao i po kontrol


noj metodi.


Zaključak


»Brza metoda« za utvrđivanje prirasta jednostavnija je od ostalih metoda.
Pored toga ona je i ekonomičnija, jer je uzimanje uzoraka pomoću
Presslerova svrdla ograničeno samo na srednje debljinske stepene.


S obzirom na točnost rezultata »brze metode« bilo bi zanimljivo provesti
daljnje pokuse i verifikacije u drugim šumama i drugim regijama.


Literatura


1. Kie p a c D.: Vrijeme prijelaza, Šumarski list br. 1, Zagreb, 1953.
2.
Kie p a c D.: O šumskoj proizvodnji u fakultetskoj šumariji Zalesini, Glasnik
za šumske pokuse br. 11, Zagreb, 1953.
3.
Klepa c D.: Utvrđivanje prirasta po metodi izvrtaka, Šumarski list br. 11—12,
Zagreb, 1955.
4.
Klepa c D.: Funkcionalni odnos volumnog prirasta i prsnog promjera za
jelu u prebornoj šumi, Šumarski list br. 1—2, Zagreb, 1956.
5.
Roussel L. et Leroy R.: Relations statistiques entre la production et le
capital sur pied dans les sapinieres, Société Forestiere, Bulletin trimestriel,
Lyon, 1956.
6. Schaeffe r L.: Tarifs rapides et tarifs lents, Revue forestiere française,
Nancy, 1949.
7. Wiedema n E.: Ertragskundliche und waldbauliche Grundlagen der Forstwirtschaft,
Teil I—III, Frankfurt a M. 1950., 1951.
8. Wec k J : Forstliche Zuwachs und Ertragskunde, Reinbeck 1955.
9. V i n e y R.: Multiplicité des facteurs de production, Revue forestiere française,
Nancy, 1955.
10. Klepa c D.: Verifikacija »brze metode« na terenu — u jelovim šumama Gorskog
Kotara. Zagreb 1957, litografirano.
Napomena : Ova je istraživanja materijalno omogućilo Stručno udruženje
šumsko-privrednih organizacija N. R. Hrvatske i Kotarski N. O. u Rijeci na čemu
im posebno zahvaljujem, kao i šumarijama Delnice, Mrkopalj I i II, Ravna Gora i
Zalesina, koje su mi izašle u susret pri ovim istraživanjima na terenu.


Résumé


Une méthode rapide pour la détermination de l´accroissement


Dans notre aménagement des forets il existe une tendance de déterminer l´accroissement
d´une façon rapide, simple et exacte. Le but de cet étude était de
trouver une telle méthode.


Pendant les recherches dans nos forets nous avons constaté qu´on peut exprimer
l´accroissement annuel du volume en fonction du diametre par une droite, tout spé