DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 64     <-- 64 -->        PDF

sa jela-bukva-smreka. Danas se nastoji
opet povratiti ovu smjesu, no svojedobnom
pretvorbom u smrekove monokulture
razbila se prvobitna biocenoza, te se
sada veoma sporo opet uspostavlja. Naročito
je teško ponovno unošenje jele.
koja u mladosti mnogo stradava od obgrizanja
divljači i stoke. Potrebno je stoga
ograđivanje pomlađenih površina, a i
pojedinačna zaštita biljaka. Kod već podignutih
mješovitih kultura potrebno je
pravovremenom njegom održavati željeni
omjer smjese, pri čemu u pravilu treba
pomagati jelu, jer je ona obično slabija
od smreke (ima i obrnutih primjera, da
jela u mladosti brže raste od smreke, ali
to je izniman slučaj, kad su gornji slojevi
tla siromašni, a dublji bogatiji hranivima,
pa jela svojim dužim korijenjem uzima
hranu iz bogatijih slojeva ,a smreka
se zbog plitkog korijenja hrani iz siromašnih,
površinskih slojeva). Kod smjese
smreka-bukva treba većinom pomagati
bukvu, a pri tom treba paziti i na kvalitetu
mladih bukava, koje će ostati, kako
bi u doba sječe dale vrijedne Sortimente.


Spessartski hrastovi


Furnirski trupci iz spessartske hrastovine
već su dugo na glasu zbog finoće
svoje strukture. Ova potječe od veoma
polaganog prirasta uzrokovanog siromaštvom
tla na mineralnim hranivima. Ophodnja
spessartskih hrastova kreće se od
350—400 godina i toj dobi postižu tamo
kitnjakova stabla oko 70 cm nrsnog promjera.
Godovi su široki oko 0,6 do 1,00
mm i što je najvažnije: jednolike širine.
Područje Spessarta je brežuljkasta visoravan
oko 400—600 m nadmorske visine,
a šume su uglavnom mješovite sastojine
hrasta kitnjaka i bukve. Gospodarenje je
usmjereno u prvom redu na dobivanje
fine furnirske oblovine, te je tom cilju
podešena i ophodnja. S druge strane,
servitutne obaveze, koje država ima kao
naslijeđe iz daleke prošlosti, nametnule
su u gospodarenju šumama do najnovijeg
vremena takove postupke, čija je značajka
krajnji konzervatizam. Još negdje prije
XVII. stoljeća potječe servitutno pravo
okolnog stanovništva na ogrjevno drvo,
šumsku pašu i steljarenje. No taj Servitut
imao je svoje principe, koji su već
davno bili zastarjeli. Na pr. pravo servituta
na ogrjevno drvo bilo je ograničeno
samo na tanje sušce. Da bi se uzmogli
podmiriti ovlaštenici, kojih je iz godine u
godinu bilo sve više, trebalo je i sve više
sušaca. Dakle su se prorede počele odgađati
na kasniju dob, pa se do nedavno u


Spessartu nisu vršile prorede prije 60. godine!
Danas se već ipak vrše prorede normalno,
a proredni materijal daje se, makar
i ne bili šušci, ovlaštenicima za podmirenje
servituta. No seljaci uzimaju za
ogrjev samo bukvu, pa hrastov proredni
materijal ostaje ležati u šumi neiskorišten,
što je za naše pojmove gotovo neshvatljivo.
Isto tako je i Servitut steljarenja
danas već djelomice moderniziran:
državna poljoprivredna dobra daju ovlaštenicima
slamu umjesto stelje, koja ostaje
u šumi. Bit će interesantno u budućnosti
pratiti, hoće li se. bonitet zemljišta
uslijed prestanka steljarenja popraviti i
koliko, i da li će prirast hrasta porasti
(na štetu kvalitete furnira?).


Sjemenske plantaže


Institut za šumsko sjemenarstvo i genetiku
osnovan je godine 1936. Bavi se
istraživanjem sjemena, koje je namijenjeno
prodaji kao i za internu upotrebu
šumarija. Osim toga vrše se pokusi sa raznim
načinima sjetve, te konačno pokusi
s uzgojem i oplemenjivanjem sadnica. Za
sada se institut bavi pretežno četinjačama.
U Grafrathu (oko 25 km zapadno od
Münchena) institut ima svoj rasadnik i
arboretum. U rasadniku se vrše pokusi sa
cijepljenjem i oplemenjivanjem biljaka,
koje se zatim šalju šumarijama radi osnivanja
sjemenih plantaža. Cijepljene biljke
na pr. smreke, daju sjeme već u 4. godini
i to cea 15 kg po 1 ha plantaže.
Pruktifikacija se ubrzava i presijecanjem
žilja. Naglasuje se da sadašnje sjemenje
plantaže, koje postoje ,nisu definitivne za
dobivanje elitnog sjemena, jer matična
stabla nisu još posve ispitana obzirom na
provenijenciju. Naknadno će se izlučiti
stvarno elitna stabla, od kojih će se dobivati
materijal za definitivne plantaže.
Predstojniku instituta za genetiku prof.
Rohmederu uspjelo je odgojiti genotip
smreke, otporan na sušu, te se to smatra
kao velik uspjeh njegovih istraživanja
(opet smreka!). Među ostalim biljkama
rasadnika u Grafrathu naročito je spomena
vrijedna Metasequoia glyptostroboiđes,
koja je vrst otkrivena pred nekih
10 godina u Mandžuriji i smatra se ostatkom
iz tercijara. U ovom rasadniku je
odgojena iz reznice, te se pokazala otporna
na velikoj studeni u veljači 1956.


Arboretum u Grafrathu, koji je osnovan
još 1881. godine, broji danas 86 vrsti
raznih četinjača i 69 vrsti listača. Sastoji
poglavito od egzota, na kojima se vrše
razna ispitivanja pa i ukrštavanja. Pojedine
vrsti nisu izmiješane stablimično,