DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 65     <-- 65 -->        PDF

već tvore male sastojine, grupice, te se
istraživanja mogu vršiti ne samo u botaničkom,
nego i u šumsko - uzgojnom
smislu.


Treset kao gnojivo


Šumarija Teisendorf u južnoj Bavarskoj
vrši na svom području eksploataciju
treseta, koji zbog naročitih svojstava i posebne
priredbe daje dobar materijal za
gnojenje odnosno popravljanje zemljišta.
Ovaj treset potječe iz niskih i prelaznih
tresetišta (Nieder- und Übergangsmoor),
te je slabo kiseo (prosječno ph = 4,5, dok
treset od mahova ima pH=2,9t. j . veoma
je kiseo). Sadrži oko 40% humusa (od mahova
samo 24%)- Siječe se zimi, da dobro
promrzne i dobije rahlu, poreznu strukturu.
Dodavanjem raznih mineralnih
hraniva miješa se u kompost, koji odlično
zamjenjuje stajsko đubrivo. Popravlja
fizikalna svojstva tla: teška tla čini rahlima,
laka tla povezuje. Zadržava vlagu u
tlu i omogućuje pristup zraka. Naročito
povoljno djeluje na razvitak korijenja biljaka,
a sprečava razvoj štetnika u tlu.
Pospješuje množenje bakterija, koje vrše
preradu tla. Prerađeni treset, koji šumarija
Teisendorf proizvodi pod imenom
»Ainringer Torfmull« dobro se uveo u
Bavarskoj te se mnogo traži kao sredstvo
za đubrenje i popravljanje zemljišta.


Ing. M. Špiranec.


SEMINAR O PROŠIRENJU JELE NA
PAPUKU


Na inicijativu Instituta za šumarska i
lovna istraživanja NRH, a u dogovoru s
kotarskim šumarskim inspektoratima Virovitica
i Slav. Požega, održan je u Zvečevu
od 23. do 25. rujna 1957. godine seminar
o problemu proširenja areala jele
na Papuku. Seminaru su među ostalim
prisustvovali od strane Sekretarijata za
šumarstvo NRH drug Sijan Jovica, sekretar,
Direktor Instituta ing. Supek Vlado,
zatim predstavnik kotarskog NO-a
Slav. Požega, Virovitica, Daruvar i Našice,
izaslanici taksacije iz Osijeka i Nove
Gradiške. Nadalje su seminaru prisustvovali
i upravitelji šumarija, odnosno zamjenici
upravitelja šumarija: Kamenska,
Voćin, Sirač, Daruvar, Miokovićevo, Ceralije,
Orahovica, Slat. Drenovac, Velike,
Kutjevo, Slav. Požega, Pod. Slatina, Lipik,
Našice, Đurđenovac, Virovitica. Suhopolje
i Koska. Ukupno je bilo prisutno
5 predstavnika narodnih vlasti, 28 šumar


skih inžinjera, 13 šumarskih tehničara, 13
lugarskih kontrolora i 16 lugara.


Seminar je započeo izlaganjem ing.
Dragišića o razlozima sazivanja toga seminara
i zadacima, koje treba rješavati.
To su: današnje stanje jele na Papuku i
mogućnost njenog proširenja, hitno provođenje
uzgojnih radova kod njege mladika,
zakašnielo čišćenje proreda. Ing.
Hanzl je nakon toga iznio u referatu
stanje sadašnjih sastojina na Papuku
uopće, kao posljedicu gospodarenja
u prošlosti i jakih šumskih požareva.
Razmatranjem pojedinih tipova sastoj´na
ukazano je na mjere i mogućnosti, kako
da se na tim površinama pomogne jeli,
koja ima sve uslove da zauzme veće površine,
nego što ih danas pokriva. Jela na
Papuku zauzima danas nereduciranu površinu
od 10.077 ha sa drvnom masom oko


306.000 m3. Prema približnim ocjenama
jela bi se na masivu Papuka mogla proširiti
na daljnoj površini od oko 12.003 ha.
S obzirom na deficitarnost četinjača kao
problem FNRJ-e, istaknuta je potreba za
proširenje jele na Papuku. To nije problem
samo pojedinih šumarija, a niti samo
kotareva Požege, Virovitice, Daruvara
i Našica, čije područje Papuk zahvaća,
nego je to problem mnogo širi i od značaja
ne samo za NR Hrvatsku, nego i za
FNRJ-u. Nakon referata razvila se diskusija,
u kojoj su izneseni rezultati dosadanjih
radova i problematika pojedinih
šumarija u vezi s daljnjim radovima na
proširenju jele, na tom području.
Drugog dana održao je referat ing. Balaie,
šum. inspektor iz Virovitice. On je
iznio problematiku šumarstva svoga područja,
a naročito u vezi sa šumsko-uzgojnim
radovima i sastavom petogodišnjeg
plana njege mladika, zakašnjelih čišćenja
i čišćenja guštika. Nakon toga iznosili
su i drugi šumarski inspektori problematiku
svog područja, u vezi s uzgojnim
radovima, a posebno na mogućnost
proširenja areala jele, provođenjem uzgojnih
radova i podsijavanjem jelovog
sjemena na površine, gdje ona ima uslove
za svoj razvoj.


Na temelju održanih referata i diskusije
donesen je zaključak, da se sastavi petogodišnji
plan za proširenje četinjača a
naročito jele na Papuku. Tim planom će
se obuhvati sve površine na kojima treba
vršiti šumsko uzgojne radove za spašavanje
jele, koja je ugrožena od ma!ovrijednih
listača, te površine za potsijavanje
jele. Sastavljeni plan bit će predložen Izvršnom
vijeću da bi, nakon prihvaćanja
istog, postao zakon po kojemu šumarije