DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 66     <-- 66 -->        PDF

moraju raditi. NO-i kotarevi starat će se
da se taj nlan uistinu i provede. Izabrana
je komisija, kojoj je stavljeno u dužnost
da sastavi takav plan i do konca mjeseca
listopada 1957. godine predloži Sekretarijatu
za šumarstvo zbog njegovog iznošenja
pred Izvršno vijeće, odnosno Sabor.
Za članove komisije izabrani su drugovi:
ing. Dragišić, ing. Balaić, ing. Hanzl. ing.
Ivanovski, ing. Veselinović i ing. Vučetić.
Članovi ove komisije oformit će svaki za
područje svoga kotara kotarsku komisiju


l
i


f


nivanja takvih pokusnih ploha, odnosno
opisali uzgojne mjere, koje su na istima
provedene. Kod svakog objekta vodila se
diskusija s obzirom na samo značenje pojedinih
uzgojnih mjera. I treći dan se
nastavilo s radom i obilaskom postavljenih
pokusnih i primjernih ploha na području
šumarija Kamenska i Voćin. Učesnici
seminara su pregledali također sastojine
na području šumarije Voćin, na
kojima ista već vrši uzgojne radove u
vezi s daljnim proširenjem jele na tom


f


f! m


; Učesnici seminara u
Zvečevu od 23.—25.


Wseii§Ma*&LMB*


rujna 1957. godine


i odmah pristupiti prikupljanju potrebnih
podataka za svaku šumariju da bi glavna
komisija mogla na vrijeme preuzeti prikupljene
podatke i na temelju toga sastaviti
plan za cijelo područje Papuka.


Učesnici seminara su nakon toga obišli
pokusne i primjerne plohe Instituta za
šumarska i lovna istraživanja na području
šumarije Kamenska. Na istima su ing.
Dragišić i ing Hanzl prikazali razloge os


području. Obilaskom primjernih i pokusnih
ploha upoznali su učesnici seminara
uzgojne radove, kojima se može proširiti
učešće jele na području Papuka.


Šumarski klubovi SI. Požege i Virovitice,
kao domaćini na ovom području, nastojali
su da učesnici seminara odu s
ovog terena zadovoljni i da ono, što su
vidjeli i čuli, primjene na korist i unapređenje
šumarstva. Ing. D. Hanzl


PRIKAZ STRUČNE ŠTAMPE


POLA STOLJEĆA ŠUMARSTVA USA


Godine 1955. navršilo se 50 godina od
osnutka Uprave za šumarstvo USA. Velika
prostranstva još tada rijetko naseljenih
Sjedinjenih država bila su pod šumom.
One su smetale gradovima, farmama
i ljudima u njihovu razvitku. Uobičajena
je bila praksa, da se šume sasijeku
i drvo proda. Veoma malo ljudi je predmijevalo,
da šume predstavljaju jedan od
najvažnijih izvora sirovina potrebnih za


narodnu privredu, te da bi s njima trebalo
radi stalne proizvodnje drveta potrajno
gospodariti.


Šumarska uprava zavedena je u život
1905. g. premda je Savezna vlada nekoliko
godina ranije bila zavela neke šumske
funkcije. Stvarno najvažniji događaji u
američkom šumarstvu zbili su se posljednjih
pet decenija.


Djelovanje uprave za šumarstvo ispoljilo
se uglavnom u tri smjera: šum. naučna
istraživanja, uprava nacionalnim