DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Tlo je ispod jedne bukve pognojeno bazaltnim
prahom na čitavoj površini ispod
krošnje (8 kg praha na 1 m2j. Već nakon
3 godine ta je bukva rodila. Negnojena
bukva ostala je i dalje bez ploda.


Lišće bukve, koja je rodila sadržavalo
je u toku vegetacijske periode znatno više
P,K i Ca nego lišće bukve, koja je ostala
bez ploda. Magnezij je postepeno razvojem
ploda, iscrpljen iz lišća. Količina
reduciranog šećera raste u lišću nerodie
i pada u lišću rodne bukve. Sadržaj dušika
u lišću rodnih stabala bio je znatno
veći nego inače. Lišće i grane rodnih i
gnojenih bukava sadrži više cinka, niklja
i drugih mikroelemenata nego kod negnojenih
bukava. Mikroelementi iz bazičnog
praha raznog bazičnog kamenja igraju
— pored glavnih hraniva (Ca, Mg K,
P) — važnu ulogu pri razvoju bukvice,
što se dobro uočava nakon gnojenja degradiranog
tla.


I kod jedne gotovo posve nerodne malolisne
lipe na degradiranom tlu, na gnajsu,
kod Vlasima pokazalo se povećanje
produkcije ploda nakon gnojenja diabaznim
prahom. Od dvije preko 200 g. stare
lipe, kojih je plod bio zadnjih decenija
70—90% gluh, pognojeno je tlo na jednoj
projekciji krošnje s diabaznim prahom


(62.5 kg na 100 m2). Nakon 2 god. bilo je
70% plodova normalno klijavo, a kasnije
se taj procenat sve više povećavao. Nekoliko
godina nakon gnojenja bilo je u
lišću pognojene lipe daleko više dušika,
šećera i mangana, a mnogo manje Ca. Mg,
K i P nego što je bilo kod negno^ne
lipe. U lišću pognojene lipe bila je sadršana
m´kroelemenata Cu i Ag mnogo veća
nego u lišću negnojene lipe.
Na osnovu većeg broja pokusa autor je
došao do zakliučka, da se gnojenjem degradiranog
tla bazičnim prahom može
znatno utjecati ne samo na ubrzavanje
rastenja nego i na fruktifikaciju.


Dr. M. Anić


Spaulding P.: DISEASES OF
NORTH AMERICAN FOREST TREES
PLANTED ABROAD, Washington, 1956.


s.
144., oiktavni format.
U ovoj su knjizi, koju je napisao´ šumar
fitopatolog, opisane ukratko, s najmarkantnijim
obilježjima, bolesti sjeveroameričkog
drveća i grmlja, koie se
kultivira u raznim zemljama Svijeta.
Spomenuta su 3 virusna, 4 bakterijska
i 180 gljivnih oboljenja, te imelica i bijela
imela. Kod svake bolesti naznačeno
je na kojem je drvetu ili grmu nađena
i u kojoj zemlji.


Iza toga slijedi indeks 145 vrsta drveća
i gimLja, s naznakom bolesti, koje
ih napadaju. Uz latinski naziv označen
je i američki naziv bolesti i vrste drveća,
odnosno grmlja.


Posebno nas zanima daljnje poglavlje,
gdje je na 85 strana donesen prikaz sjever
oameričkog drveća i grmlja, koje se
kultivira izvan Amerike, s naznakom zemlje
gdje se kultivira, važnijim nalazištima
i općim silvikulturnim obilježjima.
U popisu je naznačeno preko 60O
vrsta drveća i grmlja, kao i njihovih
forma, koje se kultiviraju diljem svijeta.
Naznačeni su za sve vrste uz latinske
i američki nazivi.


Na kraiu je nonis 53 zemlje, gdie se
kultiviraju spomenute vrste, s grubom
oznakom lokaliteta (pokrajina, veće mjesto).
Odatle se vidi. da se najviše sjeveroameričkih
drvenastih vrsta nalazi u
Evroni. kao i da su najmanje proširene
u Aziji.


Za Jugoslaviju spomenuti su podaci iz
Hrvatske. Srbije i Subotice (Szabadke)t.
Ti su podaci prilično nenotpuni. U Jugoslaviji
se uzgaia mnogo sieveroameričkih
vrsta, a registrirano ih je samo
petnaest.


Zanimljiv je podatak iz Istre za imelicu
(Arceuthobium oxycedri) na Chamaecyparis
thyoides.


Dr. M. Anić