DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 75     <-- 75 -->        PDF

NEKROLOZI


ING. EMANUEL DEMOKIDOV


Nagla i nesmiljena smrt otela je iz
naše sredine ing. Emanuela Demokidova,
upravitelja šumarije u Crikvenici. Umro
je 27. V. 1957. upravo na dan kada se je,
oporavljen iza lakše operacije, spremao
da nastupi dužnost. Ostavio nas je iznenada
kolega i prijatelj, koji je mirnim
temperamentom i solidnim životom obećavao
da će još dugo koristiti našoj zelenoj
struci.


Ing. Emanuel Demokidov


Roden 18. IV. 1898. u Plocku (Ruska
Poljska), dolazi u mladim danima u Jugoslaviju,
gdje završava srednju školu i
konačno 1928 g. Šumarski fakultet u
Beogradu.


Odmah po završenom školovanju nastupa
službu u valjevskom i rudničkom
okrugu i radi na ograničavanju drž. šuma.
God. 1929 bio je dodjeljen šumariji
u Ključu, a 1931. postavljen je za sreskog
referenta u Baru, a već 1932. g. za referenta
kod šumar, odjela Banske uprave
u Cetinju. Službuje zatim u Sv. Ivanu
Zabnom, Bjelovaru, Ivanjskoj i Čazmi.
1943. bio je šumarski referent kod NOO
Moslavina, a 1945. kod Okružnog NOO-a
Karlovac. 1948. radi na pošumljavanju
u Pazinu. Konačno 1949. dolazi u Crikvenicu
za šumarskog referenta KNO-a. Od
1950. g. je upravitelj šumarije u istom
mjestu. Bio je nastavnik u Lugarskom
tečaju u Novom. Vinodolskom.


Ing. Demokidov je bio šumar sa bogatom
praksom, koju je stekao službovanjem
u raznim krajevima Jugoslavije.


Naročitu je pažnju posvećivao pošumljavanju
krša. Kao upravitelj šumarije pokazao
je i sklonost taksatorskim radovima.
Propagirao je izgradnju šum. prometala.
U radu je bio savjestan i neumoran.
Među svojim drugovima mlađim kolegama
i prijateljima bio je cijenjen i voljen,
stoga je razumljivo da na sahrani nije
uzmanjkao niti jedan šumar sa područja
kotara Rijeka.


Crikvenicu je istinski zavolio. Još više
krš i šumu na tome području. I upravo
u Crikvenici završio je rad i život skromni
drug Emanuel, da mu grob dugi niz
godina kitimo mirisnim ružmarinom, kojega
je on sadio i njegovao.


Ing. Miroslav Ježić


FERIĆ ING. ILIJA


31. V. o. g. ugasio se nakon kratke bolesti
život druga FERIC ing. ILIJE, savjetnika
Sekretarijata za šumarstvo Izvršnog
vijeća NR Hrvatske, istaknutog
šumarskog stručnjaka, društvenog i političkog
radnika. Sahranjen je 2. VI. o. g.
:;


Ing. Ilija Ferić


na Mirogoju uz veliko učešće, poštu i
oproštaj sviju drugova iz Zagreba i izvan
njega, koji su s njime sarađivali ili su ga
poznavali kao odličnog druga.


Rođen je 1892. g. u Dubici. Učestvovao
je u I. svjetskom ratu, gdje je kao zarobljenik
prošao dugačak i težak put do