DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ISPRAVAK


U članku Dr. Z. Tomašegovića: »Primjena visinomjera Haga na strmim terenima
« (Šumarski list br. 5—6, 1957.) potkrale su se ove pogreške:


1. ha str. 207 treba umjesto e (=4) stajati s (=4°);
2. na str. 209 u formuli 4) treba umjesto tg stajati sin; u zadnjem retku str. 209,
te 13. i 14. retku na str. 211 treba također umjesto tg stajati sin;
3. na str. 211 u 27. retku iza riječi suma treba stajati: odnosno diferencija,
a u 29. retku iza riječi razlika treba stajati: odnosno zbroj.
Molimo
čitaoce da ovaj ispravak prime do znanja.
Uredništvo


OGLAS


»Srednjoj tehničkoj školi drvne struke u Virovitici potreban je jedan
nastavnik šumarski inženjer za stručne predmete i jedan stručni učitelj
tehničar drvne struke za praktičan rad.


Za šumarskog inženjera dolaze u obzir dva do četiri predmeta time,
da će se razdioba predmeta izvršiti sporazumno između sadašnjih nastavnika
i novog nastavnika.


Na školi se uče osim opće-obrazovnih predmeta slijedeći stručni
predmeti :


Tehničko crtanje, tehnička mehanika, anatomija i tehnologija drveta,
iskorištavanje .šuma, primarna mehanička prerada drveta, polufinalna
i finalna prerada drveta, kemijska prerada drveta, osnovi građevinarstva,
tehnička priprema rada, pogonski strojevi, radni strojevi, organizacija
industrijske proizvodnje, osnovi knjigovodstva.


Zadatak stručnog učitelja tehničara drvne struke je organizacija
i nadzor praktičnog rada sa učenicima i to za sada u ovdašnjem Drvnoindustrijskom
poduzeću, a nakon izgradnje školskog prostora u vlastitim
školskim radionicama, zatim pregled dnevnika rada, dnevnika ferijalne
prakse i drugi zadaci u vezi sa radionicama i praktičnim radom u njima.«


Interesenti neka se obrate na Upravu škole.


ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih
škola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—. Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstva i
učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 100.—, za ustanove Din 200.—. Za
inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 40-KB-6-Z-1751. — Tisak:
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb