DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Na pr. u nekoj većoj »šikari«, koja je gotovo posve izgubila sposobnost
vegetativne obnove i velikim dijelom je u regresivnom stadiju prema
formaciji šibljaka s obrastom 0,5 bila je izvršena totalna resurekcijska
sječa; rezultat je bio posve protivan očekivanju, pa se mora izvršiti totalno
posumljavanje na slabo zaštićenom tlu. Ili, u nekoj odrasloj »šikari«, koja
je imala dovoljno dobro oblikovanog drveća, izvršena je resurekcija sječa.
Ili, u zašikarenim razmjerno dobrim panjačama po zastarjeloj metodi
šablonski se obavlja totalno »čićšenje« gotovo svega što je podstojno, neko
čišćenje na golo, a malo ili ništa ne zahvaća u gornji sloj krošanja, gdje
se može dobiti dobrog drva za ogrjev, vinogradarsko i drugo kolje; rezultat
je: malen ili nikakav prihod i poteškoće kod dobave kredita za melioraciju
drugih šuma.


U toku dva seminara za melioraciju takvih formacija šume, koje je
autor održao na području NRH u polovici ljeta 1957. (u NOK Pula i Ogulin)
pokazalo se, da se u nekim neočišćenim zašikarenim panjačama moglo
izvaditi oko 30 prm. ili oko 15 m3 drveta na 1 ha, sastojine su postale kvalitetno
bolje, naknadno će se ponovno stvoriti podstojni sloj potreban za
zaštitu tla i makroklime. Ocijenjeni prirast za takve sastojine na osrednjim
do boljim staništima može biti 5—8 m3 po ha i godini. Zadatak je
šumarske ekonomike da za dane okolnosti odredi cilj gospodarenja za
takove satojine: uredna panjača ili pretvorba u viši uzgojni tip.


U toku pregleda i diskusije pokazalo se i to, da u nekim zašikarenim
panjačama radnici ne mogu dobro izvršiti uzgojne postupke i uopće sječu
debljih stabalaca, ako se djelomice a negdje i mnogo ne ukloni podstojni
sloj, isprepleten tmastim grmljem i penjačicama napose u Primorju, u
graničnom pojasu zimzelenih i listopadnih šuma, ali i u unutrašnjosti.
Najlakše se može raditi u bukovim panjačama; uspjeh će tu biti ogroman,
ako je prodrla jela te ako se ona i sjetvom unosi.


U našoj republici nakon Oslobođenja imamo danas na kontinentalnom
području razmjerno malo šikara. Slično je i u drugim republikama. Razlog
je tome stroga zabrana održavanja koza, bolje gospodarenje, bolji
šumski red i melioracije na velikim površinama. Činjenica je, da zbog intenzivnog
gospodarenja, boljeg odnosa narodne vlasti i naroda prema šumi
i šumskoj privredi te zbog sve boljeg stručnog kadra danas imamo razmjerno
malo šikara, manje šibljaka i više zašikarenih panjača i urednih
niskih šuma. Ova činjenica nas upućuje, da se naš odnos i prema statistici
naših šuma mora izmijeniti. Zašto u našim evidencijama i statistikama
iznositi možda podatke o navodno ogromnim površinama šikara, ako to
one nisu ili više nisu ili ih mnogo manje imamo?!


Melioracija degradiranih panjača ogroman je uspjeh našeg poslijeratnog
šumarstva, točnije naše narodne vlasti te šumarske operative i
nauke. A to treba negdje ne samo evidentirati nego i istaknuti. Prvenstveno
treba to vidnije iznositi u statistikama ali i u publikacijama koje
se šalju u inozemstvo. J. S a f a r