DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 67     <-- 67 -->        PDF

ALEPSKI I BRUTIJSKI BOR


Prošle je godine naučnim saradnicima Instituta za šumarstvo i drvnu
industriju NR BiH stavljena u zadatak izrada projekta podizanja poljezaštitnih
šumskih pojaseva na području Bijelog i Bišća Polja kod Mostara.
Kod rješavanja jednog od osnovnih pitanja: izbora vrsta i smjese odustalo
se od tendencije da se proširi asortiman s unošenjem vrsta za koje još
nema vlastitih iskustava. Izbor je ograničen na već oprobane, četinarske
vrste. Četiri vrste sačinjavaju okosnicu čitave poljozaštitne mreže projekta:
domaći čempres, crni, alepski i brutinski bor.


Možda forsiranja brutiskog bora pretstavlja jednu novinu koja se još
ne može dokumentovati vlastitim ogledima na samom terenu, iako se ta
vrsta već dosta dugo uzgaja u rasadniku Eksperimentalne stanice u Bijelom
Polju. Njegova otpornost protiv niskih temperatura, prema mišljenju
francuskih šumara (Rol, Pourtet, Turpin), osjetljivo je manja nego što je
otpornost brutiskog bora. Kod alepskog bora temperatura od —12° C može
biti kritična dok se za brutiski bor smatra da temperaturu od —15° C još
može podnijeti1). Svakako da to nije jedina prednost brutiskog bora, o
čemu će još biti govora, ali tu prednost naglašavamo kao prvu jer se bojimo
da ćemo morati postepeno uzmicati sa alepskim borom a ne pomicati
njegov areal prema sjeveru kao što bi to svakako željeli budući nam je ta
vrsta pogodna a ponekad i zaista nezamjenljiva u uslovima trajne suše.
Neosporno je da bi se putem novijih metoda, uz primjenu novih postignuća
u šumarskoj genetici, koja nažalost kod nas tako sporo i teško krči
sebi put situacija još mogla popraviti. Mislim na individualnu selekciju
otpornijih i prilagodljivijih jedinki. Ali to je još stvar budućnosti. Postepena
preorijentacija na brutiski bor čija je otpornost protiv suše jednaka
otpornosti alepskog, uzrast ljepši, rastenje u visinu brže, a otpornost protiv
studeni veća, jeste stvar koja nam mnogo obećava u bližoj (iako ne u
sasvim bliskoj) perspektivi. Ne u sasvim bliskoj, jer ima ipak zapreka o
kojima će još biti govora.


Budući naši šumari vrlo dobro poznaju al epski bor a brutijski je za
njih u dosta slučajeva nepoznanica, htio bi o njemu dati iscrpne i vjerne
podatke i to u jednom širem aspektu imajući u vidu njegov sistematski
položaj, njegove ekološke osobine i njegovo prirodno rasprostranjenje,
povezano sa nalazištima nekih drugih — često reliktnih — vrsta borova
koje su mnogi autori sve do nedavno svrstavali u jednu zajedničku sistematsku
jedinicu: alepski ili — kako su ga još ranije zvali — jeruzalemski
bor.


Čak ako eliminiramo, izdvojimo u poseban rod — Dukampopinus — vijetnamske
borove, preostaje nam još uvijek 98 vrsta roda Pinus. Preko dvije trećine toga roda
svrstano je u poseban podrod Eupitys. To su uglavnom dvoigličavi borovi čija je
oblast rasprostranjen ja ogromna, veća nego i jednog roda te porodice i reda*). Od
najsjevernijih predjela daleko za polarnim krugom pa do Sumatre i Jave imamo svih
mogućih prelaza od jedne vrste ka drugoj, tako da je ponekad zaista teško odlučiti
hoćemo li neku morfološki odvojenu sistematsku grupu smatrati jednom vrstom sa
nekoliko podvrsta ili ćemo, naprotiv, svaki oblik — pogotovo kad je on praćen različitim
geografskim arealom — smatrati odvojenom vrstom.


U takvoj su se situaciji našli botaničari kad su se prvi put sreli sa raznim tipovima
borova evropskog jugoistoka i zapadne Azije. Mnogi (na pr. pokojni A. B.
Jackson) smatraju ih sve pretstavnicima jedne vrste: Pinus halepensis Mili. (Pinus


*) Red Coniferales ima 55 rodova.