DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 68     <-- 68 -->        PDF

alepensis Poiret), a ostale borove: brutijski, picundski, eldarski smatraju podvrstama
ili varijetetama ili čak geografski izoliranim ekotipovima2). Rusi su bili prvi koji oba
reliktna kavkaska bora, koji su u najbližem srodstvu sa alepskim, izdvojili kao posebne
vrste: Pinus eldarica Medv. i Punis Pityusa Stev., pronašavši u njima toliko
morfoloških i ekoloških specifičnosti da bi »bilo zaista neopravdano smatrati sve te
relikte jednom te istom vrstom«. Iz ovih riječi možemo zaključiti da sovjetski botaničari
smatraju sve tri vrste (t. j . i Pinus brutia Ten. također) reliktnim vrstama, a
za dokaz njihove neistovjetnosti navode jedan veliki broj činjenica. Ono što je njima
svima zajedničko to su njihovi neobično čedni zahtjevi na apsolutnu i relativnu
vlažnost zemljišta odnosno podloge na kojoj rastu. S druge strane u pogledu relativne
vlažnosti zraka te tri vrste donekle se i razlikuju. Picundski bor (Pinus pityusa Stev)
raste samo na stjenama okrenutim moru do nadmorske visine 300 m. ili na šljunkovitim
nanosima u blizini neposrednih utjecaja morskih struja, dok se jedna lijepa
šumica formirala na rtu Picund na samom žalu, na istočnoj (kavkaskoj) obali Crnog
mora. Slične terene zauzima taj bor i na Krimu gdje ga ima također u vrlo ograničenom
broju i na vrlo malom broju nalazišta. Osamljeni pokušaji njegovog uvođenja
u druge predjele nisu dosad uspjeli.


Eldarski bor (Pinus eldarica Medv.) raste na nešto većim visinama, u predjelima
udaljenijim od mora ali gdje se još uvijek osjećaju maritimni utjecaji. Njegovo
glavno nalazište je Eld´jar Bugü, desna obala rijeke Jore i drugih manjih pritoka
Kure prema vododjeljnici iza koje počinje sliv Crnog mora. Eld´jar-bor podnosi vrlo
suhu podlogu ali su zahtjevi na zračnu vlagu još uvijek relativno veliki.


Za brutijski bor (Pinus brutia Ten, Pinus halepensis var. brutia (Ten) Elw. et
Hen., Pinus pseudohalepensis Denh.) s potpunim pravom tvrde da podnosi ne samo
ekstremno suho zemljište, nego i skoro apsolutno suhi zrak, t. j . uspijeva i u predjelima
gdje se postotak relativne vlage po nekoliko sedmica ne diže iznad 10%>. Već
sam areal njegovog rasprostranjenja odaje ga kao kserofita. Dok je alepski bor
uokvirio čitav Mediteran počev od Alžira i Portugala pa sve do Ankarskih polupustinja,
dotle se brutijski bor (ako ne računamo par izolovanih njegovih nalazišta u
Kalabriji) prvi put pojavljuje na domaku Egejskog mora, zatim južno od Crnog
mora i najzad istočno od Crvenog mora — dakle u područjima minimalne zračne
vlage.


Nama je svima poznata karakteristika mediteranskog pluvimetrijskog režima,


— veliko učešće zimskih padavina naročito uporedo sa količinom koja pada u juluavgustu.
Potonja je zaista minimalna, te se i naša Mostarska polja s pravom smatraju
(gledano iz perspektive evropskog posmatrača) područjem vrlo nepovoljnog
kišnog režima. Nisu rijetki slučajevi kada u ta dva mjeseca (juli i avgust) padne u
tri ili četiri navrata toliko kiše koliko može ishlapiti za nepuni ljetni dan. Slučajevi
kada po mjesec dana ne padne ni kap kiše kod nas su ipak izuzetni. Ljetni prosjek
od 165 m/m nije zastrašavajući. Zato gledano očima sirijskog ili palestinskog šumara
padavinski režim Bijelog ili Bišća polja mnogo je povoljniji od njihovog. Znamo da
kišomjere meteorološke stanice u Jerusalemu ne okvasi ni jedna kap atmosferskog
taloga kroz sva tri a nekad i četiri mjeseca, uzimajući ovo kao prosjek, a ne kao
ekstrem. Evo srednjaka za tu meteorološku stanicu po mjesecima a uz te srednjake
— radi upoređenja — podataka za Rim, Mostar i Kazan (Kazan je veći grad na Volzi
po prilici na pola puta između Moskve i Urala5).
Prosjek oborina m m u mjesecu
Meteorološka
stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godišnje
m m
Jeruzalem 162 129 90 44 7 0 0 0 1 10 58 140 641
Rim 73 59 63 59 55 38 16 28 69 104 113 83 760
Mostar 124 127 130 116 92 75 42 47 95 180 177 185 1389


Kazan 13 9 25 22 49 57 62 60 42 29 26 17 392