DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Francuza (»do minus 15° C« za brutijski bor, a »do minus 12" C« za alepski
bor) očigledno je uzeto približno i široko-empiriski. Kod nas koliko mi je
poznato nije bilo ni jednog rada koji bi se osvrnuo na karakteristike brutijskog
bora uopće, a na stepen njegove otpornosti protiv studeni napose.


U Francuskoj (arboretum u Bare-u) uzgajaju se oba bora alepski i
brutijski već generacijama1). Za taj arboretum postoji kontinuirani i dugi
niz meteoroloških opažanja1)4). Za posijednih 60 godina ona nam daju ovu
sliku:


Od 1893 do 1916 godine temperatura se nije spustila ispod —15°.C.
Prema tome period koji možemo smatrati povoljnim za opstanak brutijskog
bora trajao je pune 23 godine.


Iza hladne zime 1916/17 godine nije bilo spuštanja temperature ispod
—15° C do 1928 g. što znači da je trajanje istog perioda bilo svega 11
godina.


Iza neobično hladne zime (takvom je ona bila i kod nas ovdje) 1928/29
god. nije se temperatura spuštala ispod —15° C do 1937 god. Dakle period
je bio još kraći: svega 8 godina.


Za sljedećih 10 godina (period od 1937/38 do 1946/47 godina bio je
6 godina kada je minimalni termometar pokazivao —15° C, —18° C pa čak
i —20° C (1941/42).


Ukratko: ako je prije 60 godina postojala vjerovatnoća da će proći
deset i dvadeset, pa i više godina bez jačih mrazeva, sada mi teško možemo
računati da će takav period potrajati 3 ili 5 godina. Tako je to prema podacima
francuskih šumara. Naša analiza klime Mostarskih polja, koja je
predhodila Projektu poljozaštitnih pojaseva na njima, pokazala je također
da se klima mjenja u pravcu veće učestalosti elemenata i pojava nepovoljnih
za vegetaciju uračunavši ovamo i apsolutne ekstreme. Još mnogo ranije
došao je do sličnih rezultata i prof. Vajd a analizirajući jednu
sasvim drugu pojavu iz oblasti naše šumarske ekologije").


Razmatrajući prosječne temperature najhladnijeg mjeseca u godini
— januara — kao i apsolutne ekstreme u toku dvaju perioda (početka ovog
vijeka i sada) vidimo kako su se ti´ekstremi promjenili.


Za 30 godina (od 1901 do 1930) najhladniji januar imao je (1905) temperaturu
+ 1,7° C (mjesečni srednjak). U nizu posljednih 15 godina (od
1941 do 1955) dva put je januar imao srednju temperaturu nižu od svog
dotadanjeg minimuma (1954 godine +0,7" C, 1942 g. —0,5° C).


U nizu od 30 godina t. j . od 1901 do 1930 godine najniža registrovana
temperatura u mjesecu januaru bila je —9,0° C (1907) a za posljednih 15
godina bilo je nekoliko godina kad je temperatura padala ispod —10,0° C
(1942 g. —10,3° C, 1954 g. —10,2° C i 1947 g. —13,0° C).


Uzeo sam dva geografski vrlo udaljena i klimatski dosta neslična područja
južne Evrope: Centralnu Francusku i Srednju Hercegovinu. Konstatacije
su posve analogne samo što za Mostar umjesto temperature
—15° C možemo uzeti temperaturu od —10° C, te sa tom modifikacijom
možemo tvrditi za Mostar ono isto što smo naveli gore za Bare. Ako smo
se još početkom ovog vijeka u Mostaru mogli nadati da će proći deset,
dvadeset i više godina a da se živa ne spusti do —10° C, sada se to dešava
svake pete-šeste godine.


Ne smijemo zaboraviti na utjecaj bure. Opaženo je dosta često da
biljka ne ugine kod —12° C ili —13° C a strada kod —IO" C. Detaljna ana


389