DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 79     <-- 79 -->        PDF

da topole i na slabijim staništima mogu u
pogledu prirasta još uvijek konkurirati
ostalim vrstama drveća. Najboljim staništima
za topole on smatra tla: u nizinama,
bogata vapnom, rahla, prozračna i duboka
te sa vodom temeljnicom koja ima vapna
i kisika a nalazi se 0,5 do 1 m duboko.
Takova staništa vrlo su rijetka i predstavljaju
Ia bonitet, dok za prosječni I bon.
dosta ju: rahlo i hranivo tlo, bogato na
vapnu, sa pH iznad 5—6 te pokretnom vodom
temeljnicom u dubini 0,5—1 m, koja
sadrži kisika. Pa i takova dobra staništa za
topole nisu česta. Prisutnost blize vode
temeljnice nije uvijek uslov za dobro stanište.


Za topole su nepovoljna staništa: sa
stagnirajućom vodom, kiselim ili zbitim
tlom. Pitanje jesu li zbita tla podesna za
topole nije još posve rasčišćeno.


Autor opširno opisuje rezultate mnogih
pokusnih topolovih nasada na raznim tipovima
staništa. Često su i na slabijim staništima
postignuti dobri prihodi.


U pogledu uzgoja topolovih sadnica
napominjemo slijedeća autorova iskustva
i mišljenja. Razmak u matičnjacima treba
da je oko 1 X 1 m. Sadnice se mogu uzgajati
iz reznica oko 20 cm dugih i 1—1,5 cm
debelih ili prutova dugih oko 1,5 m. Donji
rez na reznicama je najbolji ako je kos ili
trobrid. On smatra da je razvoj korijenja
reznice bolji što je donji prerez veći i bliži
jednom pupu. Sadnice se mogu uzgojiti i
usađivanjem 1,5 m dugih prutova oko 40
cm duboko. Uzimajući u obzir mane i prednosti,
autor smatra, da bi uzgoj sadnica iz
prutova imao prednost pred uzgojem sadnica
iz reznica. Svaka sadnica treba za
razvoj cea 5.000 cm2 površine, stoga u rasadniku
dolaze u obzir razmaci sadnica
100 X 50, 75 X 70 cm i 80 X 65 cm. Kod
uzgoja višegodišnjih sadnica nije potrebno
presađivanje niti stavljanje na čep.


U pogledu korijenja topolovih sadnica
autor smatra da je za razvoj i glavnu ishranu
posađene sadnice najvažnije i odlučno
sekundarno korijenje, koje se stvara na
dublje zasađenom dijelu stabljike, dok
prvo korijenje sadnice služi samo za učvršćenje
i ishranu prve godine. Obrezivanje
sadnica treba izbjegavati i uzgajati što jače
a ne što više sadnice. Autor odvraća od
sadnje 1-god. sadnica zbog loših iskustatva
sa njima. Smatra da su one, jer imaju
nježniju koru, jače napadane od štetnika,
lakše se oštećuju, korov ih jače potiskuje,
osjetljivije su na mraz i nemaju toliko
rezervne hrane kao starije sadnice. Računom
dokazuje da kulture osnivane sa jednogodišnjim
sadnicama, zbog kasnije zre


losti za sječu daju manju rentu nego li one
osnovane sa starijim sadnicama. Autor
zagovara 2 i 3 god. sadnice kod sadnje.
Normalne visine sadnica jesu za: 1-god.
sadnice do 2 metra, dvogodišnje sadnice
2—3 m a Irogodišnje sadnice 3,4—4,5 m.
Sadnice treba uzgajati na staništu sličnom
staništu buduće sadnje. Sadnja kolaca dolazi
u obzir samo pod stanovitim uslovima.
Jame za sadnju preporuča za: 1-god. sadnice
50X50X50 cm, za 2-god. 75X75X75
cm a za 3-godišnje 100X100X100 cm. Kod
sadnje preporuča gnojenje. Jednogodišnje
sadnice treba saditi 20—30 cm, 2-godišnje
30—50 cm a 3-godišnje 50—100 cm dublje.


Kod njege topola autor preporuča potkresivanje
topolovih stabala iz 5. godine i
to tako da krošnja u mladosti bude 2k visine,
oko 15. godine Vi visine a poslije 25.
godine Vs visine stabla.


Zbog bioloških svojstava topola kao i
zbog većih prihoda, mali i srednji razmaci
stabala u nasadima topola su nepovoljni.
Najbolje je da se topole od početka uzgajaju
u svom konačnom razmaku. Na staništu
I. boniteta razmak bi imao biti 7X7


m. Sto je tlo slabije potreban je veći razmak.
Kod uzgoja topola van šume u redovima,
autor preporuča razmake stabala od
5—7 m a kod nasada topola na pašnjacima:
na dobrom tlu 75, na srednjem 50 a na
slabijem 25 stabala po 1 ha.
U drugom dijelu knjige autor je detaljno
razradio rezultate dugogodišnjih istraživanja
i ispitivanja prirasta i prihoda
Harffske topole. Ti su rezultati i materija
prikazani u mnogo grafikona i tabela. Prema
ispitivanjima autora, topole u sastojinarna
su punodrvnije i imadu veći oblični
broj od topola koje se uzgajaju van šume
na osami (ili u redovima). Tako n. pr. u 20.
godini na I. bonitetu stablo Harffske topole
ima oblični broj za krupno drvo u sastojini
0,45 a kod uzgoja na osami van šume 0,41.
Autor je stoga izradio za svaki od tih načina
uzgoja posebne tabele prihoda i sortimenata.
Svi su podaci tabela izrađeni za
5 boniteta. Značajno je da autor ne navada
razlike u visinskom i debljinskom prirastu
između topola u sastojini i onih van šume,
koju razliku neki sastavljači prihodnih tabela
kao n. pr. Blumme navađaju.


Prema podacima autora bile bi n. pr.
visine topola u 25. god. na I. bonitet: 30,5
m, II. bonitet: 26 m, III. bonitet: 22 m, IV.
bonitet: 18 m i na V. bonitet: 15 m.


Prsni promjeri u 25. godini: I. bonitet:
64 cm, II. bonitet: 48 cm, III. bonitet: 36
cm, IV. bonitet: 27 cm i V. bonitet: 20 cm.


Poprečni prirasti sastojina u 25. godini
su na I. bonitetu: 27 m3, II. bonitetu: 14