DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 80     <-- 80 -->        PDF

m3, III. bonitetu: 6 m3, IV. bonitetu: 3 m9
i na V. bonitetu: 1 m3.


Kod uzgoja topola u drvoredima je poprečni
dobni prirast u 25 godini: na 1 km:
na I. bonitetu 31 m3, na III. bonitetu: 8 m3
a na V. bonitetu: 2 m3.


Osim prihodnih tabela, knjizi su priložene
i dvoulazne tablice kubatura Harffskih
topola za stabla u šumi i stabla van
šume.


Kao dodatak knjizi dodan je prijevod


STRANI STRUČNI ČASOPISI


Allegri Ernesto: LA CONFERENZA
MONDIALE DELL´ EUCALITTO Svjetska
konferencija o eukaliptu) — Monti e
boschi, Milano 1957, No 1, p. 3—16.


Pod okriljem F. A. O.-a održana je u
Rimu, u oktobru 1958. g., Svjetska konferencija
o eukaliptu. Prisustvovalo je stotinjak
najboljih specijalista iz 25 zemalja.
Sjednice su održavane od 17 do 23 oktobra.
Konferencija je bila podijeljena u 4 Sekcije:
1. Temeljni problemi osnivanja nasada
eukalipta; 2. sađenje, njegovanje i zaštita
eukalipta; 3. Djelovanje zaštitnih pojaseva
na poljoprivredne kulture i zaštita tla; 4.
Iskorišćivanje.


Odmah u početku rada konferencije
istaknuta je svjetska i regionalna važnost
eukalipta zbog njegovog brzog rasta i velike
produkcije drvne mase. Ta svojstva
čine ga veoma pogodnim za osnivanje vjetro
i vatrobranih pojaseva. Ogromna je
važnost eukalipta kao tehničkog drva za
rudnike, papir, celulozu, ekstrakciju osnovnih
ulja itd. Pokazalo se je, da eukalipt
preferira pjeskovita, duboka tla i primorske
ravni, gdje je ponešto svježe i gdje
zimska temperatura ne silazi ispod —8° C.


I. Sekcija je raspravljala o osnovnim
problemima osnivanja nasada eukalipta.
Francuski delegat prof. A. Metr o izložio
je rezultate pokusa tokom 25 godina rada,
kao i program daljnjih istraživanja, napose
obzirom na ekologiju i genetiku eukalipta.
Potrebno bi bilo inventarizirati dosada
upotrebi jene , vrste, koordinirati i
Burek — 19. XI. Šumarski list — Spalta 5
periodski upoređivati rezultate postignute
u raznim zemljama sa specifičnim ispitivanjima,
koja se vrše u Australiji. Prof. A.
de Dephillipis (Italija) podnio je
referat o ekologiji i potrebi jednoobraznosti
u opisivanju staništa, kako bi se mogli
bolje upoređivati rezultati raznog podrijetla.
N. Hal i (Australija) je iznio teškoće
u pogledu dendrologije i identificiranja
vrsta. Danas je poznato oko 700 vrsta
vrlo interesantne stare francuske brošure
iz 1769. god. od M. Pelée de Saint-Maurice


o uzgoju italijanskih topola, iz koje se vidi,
da su već pred 200 godina bili poznati
neki principi uzgajanja topola koji se danas
smatraju savremenima.
U cijelosti, knjiga je pisana elanom i
predstavlja zanimljiv i vrijedan materijal
iskustava i pogleda jednog dugogodišnjeg
uzgajača topola.


I. Podhorski.
i varijeteta eukalipta. Upotreba dihotomskog
ključa zadovoljava jedino kad se radi
0 vrstama jednog tačno određenog područja.
Za opću upotrebu moraju se primijeniti
tzv. perforirani listići. J. Elorriet a
(Španija) preporuča osnivanje više manjih
arboretuma, koji bi služili, za pokuse na
aklimatizaciji, izboru vrsta i staništa, za
ispitivanje prirasta itd. L. D. P r y o r
(Australija) dostavio je svoja zapažanja o
genetici eukalipta. Agamičko razmnožavanje
dalo je dosada oskudne rezultate.
1 pored toga što upotreba sjemena otežava
genetsku kontrolu, taj metod i dalje ostaje
jedini način razmnožavanja eukalipta.


II. Sekcija je razmatrala tehničke probleme
i praksu sadnje, metoda njegovanja
i zaštite nasada eukalipta. E. d a Silv a
Rei s Goe s (Brazilija) pobliže je opisao
rasadničku problematiku i problematiku
sadnje. M. R. Jacob s (Australija) raspravljao
je o uzgojnim mjerama: sječa,
sjemenjaci i o problemu vatre, paše i si.
G. W. Chapma n (Vel. Britanija) tretirao
je zaštitu eukalipta od parazita i bolesti,
vatre i paše.
III. Sekcija se je bavila problematikom
zaštite nasada i zaštite tla. Prof. de
P h i 11 i p i s (Italija) je govorio o prednosti
eukalipta kao vjetrobrane vrste za zaštitu
kultura i naselja, te obranu i očuvanju tla.
A. Monjauz e (Francuska) je iznio svoja
zapažanja o vidovima zaštite tla po eukaliptima.
Potrebna je uska suradnja među
uzgajivačem-proizvođačem i industrijalcem-
iskorištavačem.
IV. Sekcija je raspravljala o iskorišćivanju
eukalipta kao tehničkog i industrijskog
drva, o njegovim fizičkim i kemijskim
osobinama, o sječi i iskorišćivanju, konzerviranju
itd.
Nakon podnošenja referata radne grupe
pojedinih Sekcija prodiskutirale su detaljnije
pojedine probleme i izradile preporuke
za generalnu diskusiju.


398