DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Australijski stručnjaci su zaduženi da
uz ev. suradnju botaničara drugih zemalja
pripreme službenu reviziju nomenklature
roda Eucalyptus. Kao najplastičnija vrsta
je priznat E. camalđulensis, koji je pokazao
najveću sposobnost prilagođivanja raznolikim
uvjetima klime, terena i vlage. Date
su dvije preporuke: za kolegijalni program
koordinacije u istraživanju tehnologije


IZ STRUČNOG UDRUŽENJA


SAVJETOVANJE O SMOLARENJU
U NRH


Dne 28. IX. 1957. održano jet Savjetovanje
o smolarenju u NRH kojem su prisustvovali:
ing. Simunović, ing. Belecki,
ing. Žeravica, ing. Radića, ing. Tkalčić, ing.
Meštrović, ing. Bičanić, ing. Novak, ing.
Pužar, ing. Hrka, Šklebar, Draščić, ing.
Pauković, ing. Novaković, ing. Štetić, ing.
Virt.


O smolarenju u NR Hrvatskoj između
ostaloga postavlja se ne samo pitanje smolarske
instruktaže, smolarskih tečajeva,
literature za neposrednu praksu, nego i
problem dobre organizacije smolarskog
poslovanja općenito, uključujući tu i nabavku
i primjenu odgovarajućeg alata i
materijala kao i suradnju proizvođača kod
poslova nabavke i prodaje. U našoj stručnoj
štampi u više navrata je ukazano, kakove
koristi daje smolarenje u upoređenju
sa koristima od drveta bez smolarenja.


Prema tome nema nikakove dvojbe, da
nam često ovi t. zv. sporedni proizvodi daju
daleko veće i trajnije prihode od glavnih
proizvoda. Ovo je osobito važno za područje
krša, gdje su mogućnosti korištenja
drvnih masa ograničene a gdje se uglavnom
i nalaze veći kompleksi borovih šuma.
Predratno smolarenje u Hrvatskoj imalo
je zapravo samo pokusni značaj te je tek
oslobođenja smolarenje počelo da pomalo
poprima industrijski-karakter. Sa razvojem
naše industrije rasla je i potražnja smole
odnosno njenih osnovnih derivata: kalofonija
i terpentina. Proizvodnja je rasla sve
više, tako da je 1956. godine dostigla 300
tona. Naša sirovinska baza dozvoljava daleko
veću godišnju proizvodnju a u najbližoj
budućnosti kretala bi se od 800 do 1000
tona smole godišnje. Kod toga treba naglasiti
da povećanje proizvodnje smole u
Hrvatskoj ne ovisi samo o daljnjem angažovanju
naše sirovinske baze nego i od
uvođenja stručnog i naprednog načina
rada.


Kao što se zna konjunktura je za proizvođače
smole povoljna i pored momen


eukalipta i za izmjenu informacija, kao i za
pripremanje jedne specijalne bibliografije


o tom specifičnom problemu.
Još tokom održavanja konferencije, u
međuvremenu, održane su kraće ekskurzije
učesnika u okolicu Rima, a naučne na
Siciliju i Tavoliere delle Puglie u Lukaniji,
gdje postoje dvadesetgodišnje kulture eukalipta.
Ing. B. Regenl


tane prezasićenosti tržišta većim količinama
kalafonija uvezenog iz Kine. Sveukupna
proizvodnja smole u Jugoslaviji je potpuno
deficitarna osobito u odnosu na stalno
rastuće potrebe industrije. Naša prerađivačka
industrija .smole koristi samo manji
dio svog kapaciteta. Na savjetovanju u
Beogradu su prerađivači i potrošači smole
stavili prigovore šumarima da bi bezuvjetno
trebali povećati proizvodnju smole.
Traženo je da se zavedu najnaprednije
metode smolarenja i najbolja organizacija.


Na tom Savjetovanju je konstatirano,
da proizvodnja smole u Jugoslaviji napreduje
vrlo slabo a što više da u nekim republikama
i opada.


Nakon svestrane diskusije donose se
slijedeći zaključci:


da sve šumarije koje se bave smolarenjem
pošalju kalkulaciju proizvodnih troškova
smole ;


šumarije koje imaju mogućnosti smolarenja
predvide u svojem proračunu potrebna
financijska sredstva za sastav inventarizacije
svih borovih šuma i sastav
dugoročne osnove smolarenja;


da se dadu smjernice za izradu dugoročne
osnove smolarenja;


da se pređe na mogući kapacitet smolarenja,
no prethodno je potrebno sastaviti
osnovu smolarenja za period od 5 godina;


da se izradi protutip alata i ambalaža;


da se nastavi sa ispitivanjem stimulacije
uz osiguranje potrebnog osoblja i sredstva;


da se u privatnim šumama obavlja
smolarenje pod rukovodstvom terenske jedinice
(šumarije);


da se ustanovi za pojedina područja
kojom tehnikom rada treba provoditi smolarenje,
te da se u tu svrhu sastave uputstva;


da se propiše metodika rada kod pokusnog
smolarenja;


da se provede anketiranje šumarija
koje se bave smolarenjem o njihovim metodama
i uspjehu rada;


399