DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ustanoviti stanje i metodiku smolarenja
u drugim republikama;
nastaviti instruktažom šumskih radnika,
održavanjem stručnih tečajeva.


Na kraju izabrana je komisija za unapređenje
smolarenja u koju su ušli slijedeći:


ing. Novak Zdravko, ing. Simunović
Milivoj, ing. Pužar Miloš, ing. Bičanić
Branko, ing. Meštrović Rudi i ing. Wirth
Milivoj. Ing. M. Wirt


SAVJETOVANJE O SJEMENARSTVU


U NRH


Dne 21. X. održan je sastanak komisije
za sjemenarstvo kojoj su prisustvovali:


Vanjković ing. Srećko, Dr. Vidaković,
Pavša ing. Ivo, Ing. Supek Vlado, ing. Mladen
Novaković, ing. Štetić Vlado, ing. Virt
Milivoj i kao gost prof. dr. Kovačević
Zeljko i prof. dr. Anić Mića.


Nakon razmatranja problematike sjemenarstva
u NRH doneseni su slijedeći
prijedlozi i zaključci:


Pošto Pravilnik o prometu sjemenom i
sadnim materijalom nije još donesen, a
transport sadnim materijalom vrši se svakojako,
nužno je organizirati privremeno
službu izdavanja certifikata putem ovlaštenih
šumara. Predlaže se da ovlaštenja
dobiju u prvom redu šumari iz Instituta
za šumarstvo i lovna istraživanja i njihovih
stanica na terenu kao i inspektori pri
NOK-a i to po 1 stručnjak za slijedeća područja:
područje Narodnog odbora kotara
Osijek i Našice, za područje NOK Vinkovci
i SI. Brod, za područje Nove Gradiške,
SI. Požege i Daruvara, za područje Virovitice,
Bjelovara, Križevaca i Koprivnice za
područje NOK Kutine, Siska, Karlovca,
Varaždina zajedno sa Čakovcem, Zagreba,
Ogulina, Rijeke, Gospića i jedan stručnjak
za Dalmaciju.


Za predloženi kadar potrebno je sastaviti
kratka uputstva o njihovoj nadležnosti
i ovlaštenju.


Da Institut za šumarstvo i lovna istraživanja
sastavi Uputstva za izbor i izlučivanje
sjemenskih baza koja će biti pristupna
operativnom radu. Nadalje da izradi
podjelu republike na sjemenska područja
sa općenitim opisom i njenim karakteristikama,
te da sastavi uputstvo o obaveznom
prijavljivanju i odabiranju klonova.


Da Iinstitut za šumarstvo i lovna istraživanja
u zajednici sa fakultetom razradi
plan i metodologiju za:


utvrđivanje rasa i njegovih ekoloških
uvjeta i tehničkih osebina;


pokuse i istraživanja u sjemenarskim
plantažama;


stručne ekspertize, konzultacije, upute
i propagandu za pravilnu primjenu, raspodjelu
i upotrebu sjemena.


Požuriti Savez poljoprivrednih i šumarskih
komora FNRJ da se što prije
objelodani Pravilnik o prometu sjemena i
sadnog materijala.


Da se operativu zaduži za:
održavanje zaštite i njegovanje sjemenskih
baza;
sakupljanje, trušenje, uskladištenje i
stratificiranje sjemena;
izvještajnu službu o raspoloživim količinama
sjemena sadnog materijala;


promet sjemena i sadnog materijala;


investicije u svrhu realizacije navedenih
zadataka.


U te svrhe potrebno je sastaviti priručnike
kako bi se operativa jedinstveno organizirala
i uspješno svladavala postavljene
zadatke.


Ing. M. Wirt


SAVJETOVANJE O METODOLOGIJI
PLANA OBNOVE ŠIKARA I BUJADNICA


Dne 22. X. 1957. održan je sastanak komisije
za izradu metodologije plana obnove
šikara i bujadnica kome su prisustvovali:
Prof. dr. Anić i ing. A. Horvat od Poljoprivredno
šum. fakulteta Zagreb, Ing. Mott
Rafo, od Sekretarijata za šumarstvo Zagreb,
ing. Tonković Đuro, ing. Zlatko Bunjevčević,
ing. Novaković Mladen, ing. Štetić
Vladimir i ing. Wirth Milivoj od Stručnog
udruženja šum. priv. organizacija.


Nakon razmatranja problematike doneseni
su slijedeći zaključci:


Da se izradi stručna terminologija za
degradirane šume. Terminologiju će izraditi
Institut za šumarska i lovna istraživanja
sa Šumarskim fakultetom. Nosilac
zadatka je Institut.


Ing. August Horvat i ing. Rafo Mott i
predstavnik Instituta za šum. istraživanja
pregledat će i revidirati postojeće propise
o sastavu dugoročne osnove obnove šuma
i prilagoditi je operativi radi provedbe.


Kod revizija ovih propisa treba izdvojiti
bujadnice i vrištine i težište baciti na
predjele gdje neće doći do spora radi razgraničenja
posjeda.


Pošto Institut za šum. lovna istraživanja
radi na unapređenju degradiranih šuma
treba da obradi i sastavi nacrt Uputstva
za postavljanje cilja gospodarenja prikladnog
za rad naših sekcija za uređivanje šuma.
Nakon ovako vog nacrta Uputstva koja
će se dostaviti komisiji pri Udruženju, a
ova će ga na terenu u konkretnim slučajevima
razmotriti i pretresti i predložiti na
ozakonjenje vlasti.


Ing. M. Wirt


400