DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Redakcija »Šumarskog lista« obavješćuje svoje čitaoce da će naskoro
izići iz štampe II. dio Šumarske bibliografije prof. ing. A. Kaudersa.
Bibliografija obuhvata sva stručna djela: knjige, naučne rasprave,
članke i prikaze literature, recenzije, društvene vijesti i t. d. od 1945—
1955 godine. II. dio Bibliografije naročito je obogaćen i prikazom lovačke
literature koja broji više od 3.000 djela od nekoliko stotina autora. Ova
se knjiga štampa u izdanju Šumarskog društva Hrvatske i predstavlja


irijedan prilog naše stručne šumarske literature i značiti će veliku pomoć
ne samo naučnim radnicima, već svima šumarskim stručnjacima
cijele Jugoslavije.


Knjiga se štampa u ograničenom broju primjeraka pa preporučujemo
interesentima da najave svoju potrebu na adresu Šumarskog društva
Hrvatske Zagreb kako bi je unaprijed osigurali.


Obzirom na povećani opseg knjige nismo za sada u mogućnosti dati
točnu cijenu, koja će se blagovremeno objaviti.


ŠUMARSKO DRUŠTVO HRVATSKE


ŠUMARSKI LIST — glasilo gumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg. br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih
škola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—, Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstvaučenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 100.—, za ustanove Din 200.—. Za
inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 40-KB-6-Z-1751. — Tisak:


~ Tiskara »Prosvjeta« Samobor