DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 36     <-- 36 -->        PDF

U zadnje vrijeme podižu-se i od nje pokusne površine u vezi s vjetrobranim
pojasevima. Izgleda, da će i ona dati dobre rezultate. 1 kg sjemena
omorike stoji u Danskoj oko 1.000 Kruna t. j . 43.000 dinara. Institut je
prije dvije godine u svom Arboretumu sabrao 13 kilograma sjemena
omorike. Svakako dovoljna količina za pokuse u većem opsegu, dok ih je
sjemenski materijal stajao vrlo malo.


Umjetna križanja između vrsta kao pojedinih provenijencija najčešće
se provode u Arboretumu i tek nakon pokazanih pozitivnih rezultata
prenosi se rad na posebne površine.


b) selekcija


Nakon drugoga svjetskog rata Institut je veoma rigorozno proveo
odabiranje plus stabala ili elitnih stabala kao polazni materijal za svoj
daljnji rad. Odabiranje ili selekcija i dalje se vrši najvećom pažnjom. U
tom radu sudjeluju članovi Instituta u suradnji s jednim drugim Institutom.
Prisustvovao sam jednom takvom radu na terenu. Vršila se selekcija
nekoliko stabala smrče u čistim sastojinama smrče. Prethodno je šumar
toga područja izabrao i označio stabla. Nakon toga je jedan član Instituta
zajedno sa šumarom pregledao te sastojine t. j . stabla. Zatim su išli ponovo
na teren i komisijskim pregledom u sastavu od 5 članova izvršili konačan
izbor. Odabrana stabla se vidljivo označe. Odmah se uzmu njihovi
osnovni podaci i uvode u posebni manual (knjigu). Istovremeno ta se
stabla snime fotografski s više strana. Ako je zimsko vrijeme, odmah se
uzmu grančice s tih stabala, koje se kasnije u Arboretumu vegetativno
razmnože.


SI. 2. Horshlom — Kalem


ljenje japanskog ariša u


rasadniku.


(Foto: M. Vidaković)


c) ispitivanje provenijencija


U Institutu se bave ispitivanjem tipova i provenijencija šumskog
drveća na veoma originalan način. Stabla se vegetativnim putem razmnože.
Na taj način dobiveni klonovi posade se napolju u redove radi
komparacije. Već nakon nekoliko godina mogu se primijetiti razlike, koje
se inače ne bi mogle zapaziti, kada bi stabla bila odvojena. Englezi to zovu
»Tree shows« što bi se moglo prevesti s »drvoredi za komparaciju«.