DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 44     <-- 44 -->        PDF

nije postavljeni, daju naslutiti, da će Nijemci uspjeti da brzo dostignu
ostale napredne nacije u šumarskoj genetici.
Završavajući ovo izlaganje smatram potrebnim istaći, da je ne
ophodno nužno i kod nas što prije započeti s radovima na oplemenjivanju


SI. 11. Bokesund — Uređaj za 7 -zračenje. Na slici prof. A. Gustaf son.
SI. 12. Schmalenbeck — Veća stabalca, križanac Picea sitchensis X P. jesoensis,
i malo stablo P. jesoënsis (starost obiju ista).


(Foto: M. Vidaković)


šumskog drveća. Od naših budućih sastojina možemo sa sigurnošću očekivati
veliki prirast i dobru kvalitetu samo u tom slučaju, ako budu uzgojene
od sjemena željenih svojstava. Prema tome rad na poboljšanju šuma
mora započeti već kod stvaranja klice na staWu, t. j . sjemenke. Ako ne
kontroliramo sjemensku proizvodnju, te je prepustimo stihiji, svi daljnji
napori stručnjaka na poboljšanju kvalitete ne će uroditi onim plodom,
koji bi se u drugom slučaju mogao očekivati. Dosadašnji rad na oplemenjivanju
šumskog drveća pruža nam dokaze, kao što se iz ovog kratkog
prikaza može vidjeti, da se prirast i kvaliteta šumskog drveća mogu tim
putem povećati. Iako nemamo rezultata niti većih iskustava u tom radu
smatram, da bismo bili u mogućnosti — uz solidan rad i sve ostale za to
potrebne uvjete u relativno kratkom vremenskom intervalu postići lijepe
rezultate, koji bi bili od znatne koristi za naše šumarstvo.


SUMMARY


In this article the description of tree breeding work in Denmark is given.
According to the data being at disposal the author also describes in part the work
and organization of several institutes for forest tree breeding in Sweden and
Germany.