DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Imajući u vidu ovdašnje rezultate i veliko stečeno iskustvo, prof. Pawlowski je
izrazio želju, da se prilikom predviđenog boravka naših stručnjaka u Poljskoj organizira
i na isti način sprovede tipološko istraživanje i vegetacijsko kartiranje jednog
omanjeg područja u poljskom dijelu Tatre, koje bi služilo kao osnov daljnjim istraživanjima
i kartiranjima ove vrste.


Na kraju valja naglasiti, da je goste iz Poljske osobito oduševila prisnost, izvanredna
susretljivost i prijateljski prijem na koje su nailazili kod svih naših ljudi i
ustanova tokom cijele ekskurzije. . s Bertovi ć


Iz
Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH


O UZGOJU BAMBUSA — BILJKE ZNAČAJNOG PRIRASTA


Vrste bambusa pripadaju rodu trava (Gramineae — kao na pr. žitarice, pirike,
trske i dr.), redovito jednogodišnjih biljki, ali bambus niče, razvija se, donosi plod
i ugiba istom poslije izvjesnog niza godina. Domovina mu je južnoistočna Azija (1st.
Indija, Indonezija, Japan i Kitaj) gdje ima više autohtonih vrsti, koje se razlikuju po
provenijenciji, po uzrastu, boji i obliku lišća i krošnje, po dimenzijama stabljike, po
posebnim mehaničkim i tehničkim osobinama i t. d. prema stanišnim i klimatskim
uslovima predjela u kojima rastu. Pogoduje mu ilovasto-pjeskovito, duboko, srednje


Bambusi pored osta


le mediteranske flore


u
parku Odmarališta


I.
V. Slovenije
u Opatiji
Foto
Ing. Radimir
1957.


kompaktno, svježe tlo; u južnim toplim krajevima i na plodnom rahlom zemljištu
raste vanredno brzo. U gustom sklopu ponaraste u visinu 20—50 m, a u debljinu od
15—35 cm. Odlikuje se dnevnim prirastom od 65—100 cm, tako da se udomaćila
izreka: »Raste kao bambus poslije kiše«! Ali nesamo nevidjenim visinskim prirastom,
bambus se odlikuje kao malo koja druga biljka živopisnim, vazda zelenim
kopljastim lišćem neobične dekorativne ornamentike. Radi svoje svestrane upotrebe
s pravom je nazvan »univerzalnom biljkom«.


Kako podzemni tako i nadzemni dijelovi bambusa u mnogome se razlikuju od
ostalih trava. Podzemni dijelovi sastoje se od mnogo kratkih punih (za razliku od
nadzemnih, koji su šuplji) članova, odijeljenih uzlovima koji rastu vodoravno i
odvajaju u vidu pršljenova brojno sitno korjenje. Okrajci takovih podanaka (rizoma)
nastave da se u izvjesno vrijeme razvijaju u vertikalnom smjeru stvarajući tako
nadzemnu stabljiku ili batvo. I pri ostalim člancima podanaka razvijaju se pupovi,
od kojih neki izrašćuju u podanke, a drugi se razvijaju u batva. Podanci rastu preko,
cijele godine — makar nešto sporije preko jake zime i velike suše — probijajući se
teže kroz zbijeno i kompaktno tlo.


Batvo je cjevkasto, šuplje, isprekidano drvenastim pregradama (uzlovima),
omotanim izvana ovojcima, iz kojih se razvijaju ogranci. Na donjem dijelu (pod
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 52     <-- 52 -->        PDF

zemnom pridanku) nosi svaka stabljika u pršljenovima korjenje, za stabilnost i


ishranu biljke.


Visina batva ovisi uglavnom od vrsti bambusa, plodnosti tla i odgovarajućoj


klimi staništa, a o tome ovisi i vegetacioni ciklus. Izbojci, čim provire iz tla, razvijaju


se veoma brzo i završavaju svoj prirast u visinu i debljinu za nešto više od mjesec


dana, vegetiraju izvjestan broj godina (obično 4—6), dok odrvene, rode sjemenom


i konačno se posuše.


Rod bambusa »Arundinaria« razvija grane pri završetku rasta batva u visinu;
stabljika je ravna, skoro jednake debljine i manje čvorava, izbija u gustim čupercima
iz zbijenih podanaka, koji su stoga prikladni za vezivanje pomičnih terena,
živog pijeska i rivina. Kod roda »Phyllostachys« grane i ogranci izbijaju uporedo sa
postepenim razvojem stabljike u visinu, a podanci se razilaze u širinu, te su za to
i batva mnoga jača i otpornija. Treći rod bambusa ima ograničen vodoravni razvoj
podanaka i raste u busenu sa stabljikama i granama sposobnim da puštaju korjenje
iz pršljenova (uzlova, članaka), tako da se mogu razmnažati dijelovima batva i grana
(»Bambusa«).


Razmnažanje se obično vrši busenima ili 15—20 cm dugim, oštro presječenim
podancima sa najmanje 3 oka, smještenim u već pripremljenim jamama u trojnom
povezu na razdaljini od 3 m. Zasađena mjesta se obilježe kolcima, prekriju sušnjem
ili mahovinom i zalijevaju izvjesno vrijeme. Neke vrsti bambusa mogu se razmnažati
sjetvom i reznicama.


U Indoneziji se od 15 glavnih vrsti najviše iskorišćavaju: Bambus bambus, B.
vulgaris, B. spinosa, Denđrocalamus asper, Gigantochloa apus i G. venticillata, debljine
od 15—25 cm i visine od 20—30 metara.


U porječju rijeke Jangče nema nijedne obitelji koja ne bi uzgajala bambus.
Treba imati na umu, da u tropskim i semitropskim krajevima živi preko 200 miliona
obitelji u kućama i po kolibama, koje su sami izgradili većim dijelom iz bambusa.


Drvo bambusa je uslijed sastojaka kremične kiseline vanredne tvrdoće i čvrstoće,
ali se pri tome dade lako cijepati i obrađivati, Upotrebljava se stoga mnogo
u kućnoj radinosti: pletenje hasura, torbi, užeta, izrada štapova za šetnju, za kišobrane
i suncobrane, za skijanje, ribolov, šatorske potpornje, za proizvodnju posuđa,
sudova, bačvica, vrtnog i kućnog namještaja, košarica, dječjih igračaka, instrumenata
i t. d.; u vrtlarstvu za kolje, kolce i ograde; u građevinarstvu za izradu vrata, prozora,
podova, stropova, krovne konstrukcije te kao »bambusbeton« pri izgradnji višekratnih
zgrada. Za grede i potpornje ugrađuju se bambusi promjera 9 cm na više za rožnike
od 7 cm, za letve i prečke od 4 cm i t. d. Krov se prekriva polutkama bambusa u
prvom redu konkavnim, a u drugom redu konveksnim licem prema gore, da izgleda
kao da je prekriven »rimskim crijepom« odnosno »kanalicama«. Za prekrivanje
krovova izrađuju se i šindre, širine 3—4 cm i duljine čvorova, isječene od najdebljih
bambusovih stabljika, sušenih i stabiliziranih na zraku. Za 1 m2 krova potrebno
je oko 200 komada takovih šindra (Burma, Tajland). Radi veće otpornosti
proti zaraze od gljiva i bakterija, napada insekata i mikroorganizama, potapa se
bambusova građa najmanje mjesec dana pod vodu ili se za 8—12 dana drži u otopini
raznih soli (Wolmann). Bambusova batva mnogo se upotrebljavaju za vodovodne
cijevi pri navodnjavanju i opskrbi naselja pitkom vodom, pri izgradnji čamaca,
izradi jarbola, katarki i t. d. Dok nije bila poznata proizvodnja papira, tanke daščice
bambusa, nanizane na špagat i ispisane tušem, predstavljale su pisma i knjige!


Dandanas se bambus u velikim razmjerarna prerađuje na celulozu i papir,
tekstilno vlakno i grubo platno. Lišće i mekši dio stabljike upotrebljava se kao
stočna hrana i stelja; sok bambusa radi znatnog sadržaja grozđanog šećera kao
okrepljujući i osvježavajući napitak (Tabašir), a mladi izbojci, pupovi, spremaju se
kao delikatesa azijsko-kulinarske vještine kao zasebno jelo ili dodatak i začin drugim
nacionalnim jelima.


Radi svega toga južnoistočni narodi Azije visoko, cijene bambus od davnine.
Bambus se u istočnoj Indiji i susjednim zemljama susreće kao simbolična, ukrasna,
dekorativna i industrijska biljka naročitog značaja na svakom koraku, te tko je imao
prilike uživati u bambusovim nasadima i prisluškivati pjesmu treperenja živahno
zelenog lišća pri proljetnjem povjetarcu kao i pri sniježnom sjevernjaku, taj neće
nikada zaboraviti na ugodno provedene časove i dekorativne motive bambusovih
nasada.


Kroz stoljeća svi najbolji rezbari, slikari, vajari, pjesnici i književnici odabirali
su bambusovu biljku za predmet svog stvaranja i ovjekovječili je u pjesmama


450
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Ukrasni nasadi bambusa u parku Bambusi u parku I. maj u Opatiji
ljetovališta Opatija Foto Ing. Radimir, 1957.


i romanima, na porcelanu i kristalu, na platnima i skulpturama za sva vremena. —
Nije slučajnost, što je čuveni kineski slikar Čang Ta Cien, pri nedavnom susretu sa
Pikasom, darovao mu sliku, koja predstavlja bambuse!


Višestruka sposobnost korisne primjene bambusa u mnogim granama narodne
privrede navela je i neke evropske narode, da tokom posljednjih decenija pristupe
uzgajanju raznih vrsti bambusa, naročito u području Sredozemlja, gdje se neke vrsti
bambusa *fnnogo uzgajaju radi osobitih odlika vezivanja terena, zaštite tla i stvaranja
humusa u bujicnim i obalnim područjima. Po Italiji i u Francuskoj (plantaže
kod Arlesa i u Landima) posvećuje se mnogo pažnje uzgoju bambusa raznih vrsti.
Bambusove plantaže zasnivaju se u posljednje vrijeme i u Americi, da bi time proizveli
6 puta veće količine sirovine za industriju papira nego li sadanjim uzgojem
bora.


Bambusa imade i kod nas po nekim privatnim, gradskim i botaničkim vrtovima.
Posljednjih decenija bambus je zasađen na pokusnim plohama u nekim šumskim
rasadnicima sa manje više odgovarajućom njegom. Prve sječe donijele su i
znatne novčane prinose (Šumarija Metković, Arboterum Trsteno i t. d.).


Kao dekorativna ukrasna biljka bambus se najljepše razvio u privatnim i javnim
parkovima ljetovališta Opati je-Lovran. S razloga što bambus u raznim varijacijama
uspijeva na rahlom, mrvičastom i kompaktnom zbijenom, vapnenom i silikatnom
suhom, vlažnom i močvarnom tlu, izdrži veliku sušu i jaku zimu (do —20" C.
Bambus aristata raste na Istočnim Aiidama i na visinama od 4.700 m) što je u stanju
da u kratkim vegetacionim ciklusima proizvede drvo neobične čvrstoće i dimenzije


(B. Brandish do 30 cm promjera i 38 m visine) podesno za mnogostruku upotrebu
u domaćinstvu i u raznim granama narodne privrede i napokon što može radi svog
dekorativnog uzrasta i šarolikosti boja i stabljika neosporno mnogo doprinijeti unapređenju
turizma na našim obalama, uvjereni smo da bi intenzivniji uzgoj bambusa,
gdjegod to ekološke i klimatske okolnosti dozvoljavaju, mogao donijeti narodnoj
privredi znatno koristi.
451