DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Prije II. Svjetskog rata trasirala je eki
pa šumarskih inžinjera pod rukovodstvom
Ing. M. Ježića autobusnu stradu od željezničke
stanice Rudopolje na jezero Kozjak
u dužini od cea 19 kilometara (5 km kraće
od postojeće ceste Vrhovine—Plitvička Jezera).
Trasa je bila po stručnjacima ispitana
i prihvaćena — međutim je i ona završilau
ladici stola.


Č;tamo u dnevnoj štampi, da je prihvaćena
trasa autostrade željeznička stanica
Javornik—Plitvička Jezera, kako je to predlagala
i Glavna Uprava za šumarstvo.


Stanica Javornik je susjedna stanica
Rudopolju na ličkoj željezničkoj pruzi, pa
je to uglavnom ista solucija kao i ova naprijed
Rudopolje—Plitvička Jezera. Ta pruga
je 5 do 7 km kraća od ceste Vrhovine—
Plitvička Jezera.


Daljnju brigu i rad oko uređenja i podizanja
Plit. Jezera vodila je bivša Zemaljska
vlada u Zagrebu preko Građevinske
direkcije u Otočcu, a njezin dugogodišnji
šef, Ing. Bozo Botić podigao je mnoge
manje mostiće, prelaze, stube i vidikovce,
a u staroj Jugoslaviji Ministarstvo šuma i
rudnika putem Direkcije šuma u Sušaku,
jer su šume i svi objekti uz Plit. Jezera bili
upisani u grunt. vlasnost Erara bivše Jugoslavije,
s kojima je upravljala Direkcija
šuma u Sušaku putem svoje podređene
šum. uprave u Plit. Ljeskovcu.


S osobitom ljubavi i zanosom posvetio
se je tada podizanju Plit. Jezera dugogodišnji
građevinski referent Direkcije šuma u
Sušaku Ing. Ante Premužić, koji je trasirao
i izgradio naročito mnogo turističkih
staza i puteva na Jezerima i bližoj i daljoj
okolici, uredio i opisao Plitvičke spilje,


I mnoga udruženja i pojedinci nastojali
su, da u svakoj prigodi naglase nenatkriljive
ljepote Plitvičkih Jezera, osobito potrebu
da se urede i moderniziraju.


Kod Ministarstva šuma i rudnika bilo
je nešto više razumijevanja za prijedloge
Direkcije šuma za radove na Plitvičkim Jezerima
i odobravano je redovno godišnje
svota od Din 100.000 za uređenje Plitvičkih
Jezera. Ovako se je bar popravljalo, čistilo,
mijenjalo i dalje izgrađivalo i svaki
je posjetilac mogao ipak lagano, udobno i
bez ikakvih zapreka pregledati svaki kutić
Plitvičkih Jezera i do kraja osjetiti i iskoristiti
sve prirodne ljepote, koje pružaju
Plitvička Jezera.


Teško je ocijeniti, jesu li Jezera privlačn´ja
i ljepša u ljeti s bujnim zelenilom, s
jeseni sa sjajem već požutjelog lišća i bujn´h
slapova, ili preko zime, kada je svako
drvo novogodišnja jelka, posuta finim bijelim
iglicama snijega i leda kraj dugih i
debelih smrznutih mlazova, jedinstvenih


slapova i jezerskih kaskada. Bez daljnjega
možemo utvrditi: Jezera su stalno lijepa.


Plitvička Jezera su se uređivala, ali i
oštećivala. Bogate šume u neposrednoj okolici
buržoazija je bezdušno eksploatirala, a
naš čovjek za malu zaradu haračio. Bogata
divljač (srne, medvjedi, tetrijebi, pa pastrve,
raci i t. d.) nemilosrdno se je ubijala.


Danas su Plitvička Jezera zaštićena. Zakonom
su proglašena Nacionalnim parkom,
kojim upravlja posebna Uprava u sastavu
od geoloških, građevinskih, šumarskih, poljoprivrednih,
urbanističkih i t. d. stručnjaka,
koji će ih znati i moći unapređivati i za
naše potomstvo sačuvati.


Uprava Nacionalnog parka sa sjedištem
u Pl. Ljeskovcu počela je radom 1. I. 1951.
na čelu sa šumar, inžinjerom, a pod rukovodstvom
Minist, šumarstva, kasnije Glavne
uprave za šumarstvo. Kod Ministarstva
šuma bio je osnovan Stručni savjet, koji
je radio u vezi sa Zakonom i Uredbom za
Nacionalni park Plitvičkih Jezera.


Stručni savjet sačinjavali su predstavnici:
Jugosl. akademije znanosti i umjetnosti,
Prirod.-matematskog fakulteta, Tehničkog,
Poljoprivrednog, Šumarskog fakulteta,
Geološko paleontol. muzeja, Zoološkog
muzeja, Savjeta za zaštitu spomenika
kulture i prirod, rijetkosti kod Minist, za
nauku i kulturu, Sanitarne inspekcije, Minist,
narodnog zdravlja, Minist, građevina,
Komiteta za vodoprivredu, Hidrometereol.
službe, Direkcije za puteve, Komiteta za turizam,
Minist. U. P., Glavne uprave za ribarstvo,
Direkcije elektroprivrede, Uprave
Gener. Urbanističkog plana, Konzervat. zavoda,
Odjela za zaštitu prirod, rijetkosti,
Odjela za zaštitu spomenika kulture, Hrvat,
prirodoslol. društva, Društva inžinjera
i tehničara, Sekcije arhitekata, Šumar, društva,
N. O. kotara Titova Korenica i Otočca
i Glavne uprave za šumarstvo.


Stručni savjet je savjetodavni organ
Glavne uprave za šumarstvo i ima za zadatak,
da proučava, stavlja prijedloge i daje
mišljenja za rješavanje stručnih pitanja
Uprave, zaštite i unapređenja Nacion. parka.


Savjet je radio u sekcijama: šumarskoj,
botaničkoj, zoološkoj, geološko-hidrološkoj
i arhitektonsko-inžinjerskoj.


Danas su gornje Uredbe i Savjeti možda
nešto izmijenjeni, ali smjernice uprave
i rada se provađaju.


U Nacionalnom parku propisane su i
posebne mjere sa svrhom, da se zaštite niže
navedene kategorije objekata:


1. Sedrene barijere, sedra, seđrotvore.
t. j . mahovine i alge i treset,
2. špilje i špiljski organski svijet,
3. erozijski i đenudacijski oblici korita