DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 75     <-- 75 -->        PDF

4. izvori i vodotoci,
5.
vodeni bazeni t. j . jezera i slapovi,
Plitvičkih Jezera,
6. vrtače,
stijene, glavice i grebeni kao
karakterni dijelovi terena,
7. šume,
8. livade i proplanci,
9. fauna, flora i vegetacija,
10. spomenici iz NOB-e,
11.
spomenici kulture.
Zabranjeno je: diranje u zemljište, mijenjanje
dosadašnjeg stanja, korištenje vodotoka
i vode iz jezera (za mlinove, pilane,
natapljanje zemlje, kaptiranje voda i t. d.),
zagađivanje vode, močenje lana i konoplja,
splavijanje drveta, vađenje izvaljenih stabala
i izvlačenje istih na obalu i t. d.
Sve se ove mjere provode, da se udovolji
principu zaštite prirode u cilju očuvanja
čitave biotičke zajednice ili prirodne okoline
čovjeka, koja uključuje zemaljske prirodne
izvore, koji se obnavljaju, a od kojih
se ona sastoji i na kojoj počivaju temelji
ljudske civilizacije (Ing. Dušan Đukić). Za
zaštitu Plitvičkih Jezera zainteresirana je
Međunarodna unija za zaštitu priroda, koja
djeluje u Brixellesu (Union international
pour la protection de la nature).


Geografske prilike


Plitvička Jezera nalaze se u jugozap. dijelu
Hrvatske u Lici između masiva Male
Kapele i Gole Plješivice, 24 km od želj. postaje
Vrhovine i oko 13 km od želj. postaje
Rudopolje na pruzi Ogulin—Gračac—Knin.


Prosječna visina 560 m, spadaju dakle
u srednjogorska jezera.


Jezerske vode ne gube se, što je na kršu
jedinstveno. Cine 16 jezera, koja se s tavana
na tavan i jedan u drugoga slijevaju neizbrojivim
kaskadama i slapovima.


Geološki položaj (Geneza Pl. Jezera)


Nalaze se između jugoistočnih pristranaka
Male Kapele i sjeverozapadnih pristranaka
Gole Plješivice — meridionalan
smjer. Morfološki spadaju u kras, koji se
sastoji od vapnenca i dolomita kredne formacije.
Gornja jezera dolomit, donja vapnenac.


Mnogi autori (geolozi) slažu se u pretpostavci,
da su Plitvička Jezera tektonska
tvorevina (Dr. Ferdo Koch), t. j . Plitvička
Jezera sastoje se od 3 doline: poprečne doline
gornjih jezera, koja ide od t. zv. Čudinog
Klanca, pa preko Prošćanog jezera do
Kozjaka, uzdužne doline Kozjaka i opet poprečne
doline donjih jezera i rijeke Korane.


Postanak ovih dolina u vezi je sa pukotinom,
koja je nastala tako, da je boranje


Male Kapele bilo zaustavljeno djelovanjem
suprotnog masiva Gole Plješivice.


U toj pukotini nastala su današnja jezera
na podlozi vrlo nepropusnih dolomitnih
slojeva, a koji sačinjavaju u jednom smjeru
plitke sinklinale, a u drugom strmije
uzdignute pregrade ili antiklinale. Sinklinale
su današnja jezerska korita, a antiklinale
pregrade preko kojih se voda ruši slapovima
u slijedeće niže sinklinalno korito.


Tako nastalo dolinsko dno napunilo se
vodom iz potoka Bijela i Crna Rijeka i Ljeskovac,
koji se slijevaju u Prošćansko jezero,
a kako je čitava pukotina nagnuta prema
S. I. s padom od 132 metra, to je i voda
tekla tim padom i ispunila drage, koje su u
pukotini nastale.


To su prvi začeci Plitvičkih Jezera, a
kasnije u geološko doba upotpunilo se je
tektonsko stvaranje jezera i slapova kemijskim
i mehaničkim djelovanjem vođe izlučivanjem
t. zv. sedre, pa su tako jezera dobivala
sve plastičnije, a slapovi sve ljepše
i bizarnije oblike.


S ovom tezom geologa o postanku jezerskih
bazena, koju odlučno zastupa Dr.
Koch, ne slaže se u svemu Ing. Premužić,
koji je promatrao i proučavao djelovanje
sedre i stvaranje sedrenih pregrada. On drži,
da su plitvičke vode stvorile same iz sebe
pregrade okamenjujući mahovine Brium
i Cratoneurom, pa su tako stvorile i jezerske
bazene, prema čemu nije apsolutno nužno,
da najprije postoje tektonski stvorene
pregrade. Protiv Kochovoj teoriji govori,
po mišljenju Premužića, t. zv. »rimska cesta
« u sredini sinklinale Gradinskog Jezera.
Ta »rimska cesta« je potopljena pregrada,
a pregrade se ne mogu stvarati u dnu
sinklinale, jer mahovine ne rastu duboko
u vodi, gdje nema dosta svijetla. Predgrađe
se potapljaju kad niža pregrada brže raste
(povoljnije svijetlo) i podiže nivo vode donjega
bazena. Tako je i nova pregrada


Gradin. jezera nastala ne tektonski, već
stvaranjem sedre (okamenjenjem mahovina).


Na malom Jovinovcu podešene su isto
tako 2 pregrade, a na njihovo mjesto stvorila
se nova.


Za Donja Jezera postoji teorija geologa,
koja nije sasvim identična onoj Gornjih
Jezera. I ovdje je kao glavni preduvjet postanka
jezera ranije spomenuta tekt. pukotina.
Kako su Donja Jezera izgrađena gotovo
isključivo od krednih vapnenaca, ti su
vapnenci postankom rečene pukotine bili
isprebacani i izlomljeni. Voda koja je navirala
iz Gornjih Jezera gubila se podzemno
po raznim pukotinama i stvarala sebi
stalan put.