DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Kemijskim i mehaničkim djelovanjem
vode na prostrane stijene stvorenih šupljina
bile su ove erodirane, pa je poradi toga
strop šupljine postao labilan i s vremenom
se urušavao. Tako su nastale razne udubine
donjih jezera i slapovi u njoj, a ruševni
materijal je voda odnosila i stvarala jedinstvenu
duboku dolinu.


Tragovi tog erozionog djelovanja jasno
se očituju i danas po izlizanim, izdubenim
i izbrušenim 20—30 metara visokim stijenama
(Kaluđerova pećina, Mračna spilja
i t. d.). Ne ćemo se upuštati u ispravnost
jedne ili druge teorije o stvaranju Plitvičkih
Jezera, ali jedno je sigurno, da se nove
pregrade stvaraju i danas kreacijom sedre.
Koristeći se tim iskustvom i shvativši genezu
pregrada ispravno, ne trebamo se puno
bojati ponora u koritu rijeka i jezera.
Umjetnim postavljanjem kamenog i drvenog
materijala (posječena i prevaljena stabla)
možemo pukotinu privremeno zatrpati,
a voda će vremenom isti okameniti, stvoriti
sedru i napraviti trajni zaštitni pokrov.


Stvaranjem pregrada i umjetnim pomaganjem
prirode možemo regulirati visine
slapova, postavljati visinske razlike pojedinih
kaskada i mijenjati nivo jezera.


Geneza Plitvičkih Jezera važna je za
obrazovana čovjeka, a osobito za stručnjake,
kojima se povjerava uređenje i unapređenje
Plitvičkih Jezera, jer bez poznavanja
može se slapove upropastiti ili ne znati se
pomoći, kada dođe do potrebe.


(Primjeri: Slap kod Jajca, vodopad Jaukovac
u Papuku u Slavoniji).


O postanju Plitvičkih Jezera u novije
doba pisao je Dr. Ivo Pevalek, sveučilišni
profesor u Zagrebu slijedeće:


Jezera predstavljaju biodinamični sistem,
u kojem vrlo važnu ulogu imaju sedrotvorne
biljke odnosno zadruge (mahovine
Crateneuron, Bryum i si.).


Za njihovo stvaranje valja u prvom redu
osigurati pravilan dotok voda, koje zadržavaju
veću ili manju količinu kalcij,
magnezij, karbonata, koje one talože posredstvom
mahovine i stvaraju barijere i
slapove raznih oblika.


Radi toga je kod određivanja granica
nacionalnog parka vođeno računa o geologijskim
razlozima za osiguranje priliva
vode.


Po mišljenju prof. A. Takšića geologa,
petrografska struktura područja Plitvičkih
Jezera je jednostavna. Ona se sastoji prema
geol. karti prof. Kocha od taložine gornje
krede i to od rudistnih vapnenaca dolomita
i pločastih vapnenaca. Uglavnom od
dolomita.


Od savremenika pisao je i sveuč. prof.
Dr. Josip Poljak o svojim radovima na iz


vršenim geološkim istraživanjima na području
Nacionalnog parka Plitvičkih Jezera.


Istraživanja o slakovod. ribarstvu vršio
je ihtiolog Zdravko Taler. Zoološke prilike
opisao je prof. Milan Kaman, dir. Zool. muzeja.
Kukce potkornjake opisao je Dr. Željko
Kovačević. Zaštitu faune od strane Instituta
za šumar, istraživanja obavljali su
Ing. Srđić i Dr. Rohr.


Geođ. snimanja obavio je ranije (pred
65 godina) prof. Dr. Gavazzi, historij. studije
pisao je Dr. Ferdo Čulinović.


U špiljama je vršio u najnovije doba
istraživanja Redanšek.


Od stranih poznavaoca i pisaca o nac.
parkovima uopće, čija su djela i rasprave
dale lijepe sugestije našim stručnjacima za
uređenje Plitvičkih Jezera spominjemo:


Bonnies Stefan — Basel — Švicarska,
Brzezinski Waclav — Poljska, Feiss Carl —


U. A., Hansendorff — Njemačka, Meisinger
Augustin — Austrija, Mikulski St Jozef
— Krakov, Papanek František — ČSL.,
Parke N. William — Engleska, Petitmermet
M. — Franc, Riieđik — Njemačka,
Simon Kazimierz — Krakov, Vischer Wilhelm
— Švicarska.
Sada je u štampi u izdanju Instituta za
šumarska istraživanja prva knjiga o Nac.
parku Plitvičkih Jezera pod naslovom »Studije
i istraživanja«, koja se s velikim interesom
očekuje.


Šetnje i izleti na Plitvičkim Jezerima


Plitvička Jezera položena su redom od
najvišeg Prošćanskog (639 m) do najnižeg
(507 m Novakovića-brod) za 132 m visinske
razlike. (Izvor Korane 470 m, razlika 150
m). Da bi se najlakše i s najmanje truda i
utrošena vremena moglo zahvatiti i upoznati
ljepote Plitvičkih Jezera potreban je
za onoga tko prvi put dolazi na Jezera, a na
njima dugo ne ostaje, naročit program razgledanja,
kako bi mogao onu ljepotu za divotom,
koja se poredala u dugom nizu od
9 kilometara bolje i korisnije vidjeti i osjetiti.


A) Donja Jezera


1. Od centra mjesta (hotela Plitvice) treba
se spustiti na jezero Kozjak stepenicama
kraj hotela Kozjak do mjesta, gdje se
vežu čamci (izgorjelo kupalište). Odavde ili
čamcem ili dobro uzdržanom stazom kraj
samog jezera do Donjih Jezera, Spomeni
slap kod mlina, Perišiće i Slapiće — burgotiće
i dalje donjim Marijinim putem uza
sva Donja Jezera. Ovo se preporuča s jutra
ili još bolje noću po mjesečini.