DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 77     <-- 77 -->        PDF

2. Istom stazom do kraja Kozjaka, a onda
gornjim Marijinim putem povrh Donjih
Jezera i slapova Korane. Ovo prije ili poslije
podne i
3. Pod večer čamcem preko jezera Kozjak
i onda pješ. stazama na zaravanak
Stubicu.
Idući jednom ´od spomenutih staza vidi
se:


Pad Kozjaka u Milanovac, Milanovac,
Slap »Milke Trinine« s divnim malim kaskadama
iz Milanovca u Gavanovac, koji
slapom »Velike Kaskade« preskakuje u
Kaluđerovac — Novakovića brod« 70 met.
visoki Slapovi Plitvice — Sastavci — Kaluđerova
spilja.


Polazeći gornjom stazom nailazimo na
vidikovce, s kojih se sa visine od 80—100 m
vide u avionskoj perspektivi gotovo sva
Donja jezera, zatim spilja Šupljara, najljepša
u njoj Čovjekova spilja (stalaktiti i
stalagniti) — Mokra (modra) Špilja.


S gornje staze spuštamo se serpentinama
(krasni pogledi) na Novakovića brod,
odavle do prvog slapa Korane i odmah do
Golubnjače (3 spilje — svijetlo — najljepša
srednja spilja sa 7 odjelitih dvorana s izvanrednim
ukrasima od mramorno bijele
ljeskave sige).


Ispod Golubnjače stazom do Mračne pećine.


Preko Korane na lijevoj obali prekrasna
spilja »Vila Jezerkinja« sa veličanstvenim
likom vile od bijele sige.


B) Gornja Jezera


Dok su Donja Jezera predjel vrletnih
gorskih stijena, udubina i kamenja, Gornja
su Jezera predjel ljupkih i prijatnih
zakutaka, s jedne strane svečane tišine, s
druge strane gromoglasne buke i šuma, a
mjestimice i grobnoga muka.


Za razgledanje Gornjih Jezera izgrađena
su 3 sistema podužnih staza.


1. Od Prevoza kod Perišića mlina stazom
na jug pa istočnom obalom Gradinskog
jezera pored Milinog Jezerca, Galovca
i Batinovca k pensionu Labudovac.
2. Od Prevoza kod mlina stazom, pa kod
raskrsnice desno, kod druge raskrsnice lijevo
i dalje zapadnom obalom Gradinskog
jezera, Galovca, Malog i Vel. Jezera, Okrugljaka,
te pored Ciginovca cestom k penzionu
Labudovac.
3. Od Prevoza kod mlina na raskrsnici
desno, kod druge raskrsnice opet desno, kod
treće raskrsnice lijevo, pa onda serpentinama
na Stubicu i dalje stazom kroz šumu i
livade povrh Jezera do Tomićeva pogledala
nad Ciginovcem i serpentinama k pensionu
Labudovac.
Idući ili istočnom ili zapadnom stazom
susrećemo odmah iza Perišića mlina skupinu
lijepih malih jezeraca zvanih skupnim
imenom Burgetići. Dalje se sa staze promatra
Gradinsko jezero, a k jugu između drveća
bljeskaju se vodopadi iz Galovca: bučni
Galovački Buk, Prštavac (24 metra), Mali
Galovac.


Dalje se stazom vidi kao na dlanu veliko
i lijepo jezero Galovac sa 4 slapa, što se
u nj ruše iz jezera povrh njega.


Od Galovca dolazi se istočnom stazom
izravno, a zapadnom uz jezera Okrugljak
i Ciginovac k pensionu Labudovac.


Pritom se preko Batinovca među grmi
j em divimo Zlatnome Buku sa sistemom
prekrasnih labudovih spilja, spiljskog bisera
s bezbrojem minuciozno izrađenih spiljskih
ukrasa.


Preko labuđovačkog posjeda vode manje
staze zapadnom obalom Prošćanskog jezera
sa dva vrelca za okrepu vodom: »Vrelo
Trnskoga« i »Vilovsko vrelo«, pa oko Limuna
cestom u Ljeskovac.


(Za dobre pješake prije podne čamcem
Pl. Ljeskovac—Limun, Prošćansko jezero i
pješice uz gornja jezera do Kozjaka i Hotela.
Po podne ili drugog dana donja Jezera
kao gore).


C) Pješački izleti u o k o 1 i cu


1. Na Čagalj i Rječicu
2. Na Biginu Poljanu
3. Na Medvjeđak
4. Na Vrelo Plitvice.
Ing. Miroslav Ježić