DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 13     <-- 13 -->        PDF

"— 35


Co


*o


i´o


a´o
t r Ste^S?


Iz grafikona je vidljivo da i jela u fitocenozi bukve i jele postizava
kulminaciju debljinskog prirasta, nakon čega prirast brže ili sporije opada.
Što kulminacija debljinskog prirasta nastupa kasnije, to je opadanje brže.
Rezultati koje smo dobili donekle se razlikuju od onih dr. Klepca, budući
da u odjelima 147, 64 i 33 debljinski prirast jele kulminira kod 75 cm
prsnog promjera, u odjelima 110 i 69 kod 80 cm prsnog promjera, a u
odjelu 87 kod 95 cm prsnog promjera. Nismo uspjeli ustanoviti posebnih
razloga za odjele u kojima debljinski prirast jele kulminira prije 80 cm
prsnog promjera.


Specifičnost preborne šume očituje se u produkciji debelih sortimenata.
Međutim iz grafikona se nameće zaključak uglavnom da nije ekonomski
podržavati u sastojini jele iznad 80 cm prsnog promjera budući
da im nakon tog promjera opada prirast.


Sto se tiče zdravosti debelih jelovih stabala ne može se u G. J. Ravna
Gora postaviti pravilo, jer imademo vrlo debelih stabala, koja su potpuno
zdrava i daju prilikom rezanja kvalitetnu građu, a imade ih i natrulih i
bolesnih s negativnim prirastom.


Na taj način potvrđeno je i za naše prilike stanovište B a d o u x-a,
da podržavanje jelovih stabala debljih od 90 cm prsnog promjera snizuje
prihod preborne šume.


Kako je već navedeno prosječno vrijeme prijelaza izračunato je iz prosječnog
godišnjeg debljinskog prirasta. Naša istraživanja su pokazala da
jela i u fitocenozi bukve s jelom postizava minimum vremena prijelaza,
koji odgovara kulminaciji prosječnog godišnjeg debljinskog prirasta. Sto
nam kulminacija debljinskog prirasta nastupa kasnije, to je minimum vremena
prijelaza jače izražen. Radi štednje na prostoru navodimo samo minimume
prosječnog vremena prijelaza koji iznose:


Za odjele 147 8,9 godina Za odjele 110 8,4 godina
« 64 9,8 « « 87 8,6 «
« 69 8,3 « « 33 77,5 «
179