DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Poznato je da na boljim bonitetima stabla ranije postižu zrelost t. j . da
na boljim bonitetima ranije kulminira debljinski odnosno volumni prirast.
Poznato je također da drvna zaliha u prebornoj šumi nije često vidljiva
funkcija boniteta odnosno da je prema bonitetu dosta indiferentna. Međutim
je raspored drvne mase po debljinskim razredima izrazita funkcija
boniteta. Ako u istraženim odjelima iskažemo strukturu drvne mase u
procentima, i ujedno iskažemo za te odjele prsne promjere jelovih stabala
kod kojih postižu kulminaciju debljinskog prirasta, dobivamo slijedeću
sliku.


I II III IV V Kulminacija deb. p:
Deb. raz. 10—15 16—25 26—35 36—50 preko 50 kod promjera cm


Odjel 147 2 7 10 23 58 75
« 64 2 5 10 25 58 75
« 110 3 6 6 16 69 80
« Q9 1 6 10 20 63 80
« 87 2 6 9 18 65 95


Oni odjeli u kojima se drvna masa gomila u jačim debljinskim razredima
predstavlja i bolje bonitete staništa, na kojima bi jelova stabla trebala
postizati kulminaciju debljinskog prirasta ranije. Međutim to se iz
gornjeg pregleda ne može ustanoviti.


Prilikom našeg istraživanja utvrdili smo, da na postizanje kulminacije
debljinskog prirasta utječe ekspozicija. Na toplim S i W ekspozicijama
jelova stabla postižu ranije kulminaciju debljinskog prirasta, razumljivo
uz jednake ostale uslove. Međutim ovo je potrebno još temeljitije istražiti.


ZAKLJUČAK


1. I u fitocenozi jele i bukve (Fagetum abietetosum Horv.) jela postizava
kulminaciju debljinskog prirasta. U G. J. Ravna Gora ista nastupa
kod prsnih promjera između 75 i 95 cm, nakon čega debljinski prirast
opada. Opadanje je to brže što kulminacija nastupa kasnije (kod jačeg
prsnog promjera).
2. I u fitocenozi bukve s jelom, jela postizava minimum vremena
prijelaza koji odgovara kulminaciji prosječnog godišnjeg debljinskog prirasta.
U istraživanim odjelima u G. J. Ravna Gora isti se kreće između
7,5 i 9,8 godina.