DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 61     <-- 61 -->        PDF

d) da sumporna kiselina prejake koncentracije (50%) za vrijeme ljeta
štetno djeluje na ranu i rub rane, te je potrebno, da se za vrijeme vrućih
dana upotrebljava sumporna kiselina slabije koncentracije (30—40%),
naročito kod dugoročnog smolarenja;


e) da ukupna godišnja visina bjeljenice kod stimuliranog smolarenja
treba da iznosi oko 30 cm, t. j . treba da bude približno jednaka kao i kod
nestimuliranog smolarenja modificiranom francuskom metodom, a ne manja,
jer se u protivnom prinos smole smanjuje;


f) da uz primjenu ovakve godišnje visine bjeljenice turnus smolarenja
odnosno ophodnjica iznosi 8 godina, t. j . isto kao i kod nestimuliranog smolarenja
uz primjenu sadašnje modificirane francuske metode, i


g) da je za dobivanje potpunih i za praksu uporabivih rezultata potrebno
i dalje vršiti opite, što treba da je zadatak šumarskog instituta.
Do sličnih podataka u pogledu stimuliranog smolarenja sa sumpornom
kiselinom došao je i P e j o s k i, osim podataka pod toč. c) i f) (12).


Općenito vrijedi pravilo, da je bolja ona metoda smolarenja, koja ne
ugrožava opstanak smolarenih stabala, a po 1 ha uz iste troškove može
trajno davati više smole, odnosno uz smanjene troškove može davati istu
količinu smole.


Ako pokusi i daljnja praksa definitivno pokažu, da je korisno uvesti
u industrijsko smolarenje novu metodu stimuliranog smolarenja sa sumpornom
kiselinom, tada će dugoročna osnova smolarenja, izrađena na prednjim
principima, potpuno odgovarati svojoj namjeni.


Prosječni godišnji prinos smole po stablu, i broj godina koliko se svako
pojedino stablo može smolariti, ovise ne samo o vrsti bora, o individualnim
osobinama svakog pojedinog stabla i drugim već navedenim uvjetima, nego
također ovise:


— o duljini godišnje sezone smolarenja, t. j . o početku i završetku
zarezivanja, uz napomenu, da smanjivanje prinosa smole ne ide proporcionalno
sa skraćivanjem sezone smolarenja, nego dosta naglije;


* — o broju i redovitosti zarezivanja, s tim, da treba vršiti zarezivanje
svaki treći dan, a može se vršiti i svaki drugi dan (što jedan mali broj radnika
često i čini), a osim toga je potrebno, da se zarezivanje za vrijeme
ljeta vrši predvečer, a skupljanje smole što češće i to ujutro ; — za vrijeme
hladnijih dana zarezivanje treba vršiti rano ujutro, a skupljanje
smole navečer;


— o ispravnosti zarezivanja, odnosno o ispravnoj širini bjeljenice i
debljini odrezaneog ivera, (jer je s tim u vezi broj zareza, koji se može
na istom mjestu bjeljenice obnoviti), te o pravilnom vođenju bjeljenice
uzduž osovine debla;


— o glatkoći reza, koja najviše ovisi o oštrini noža i vještini radnika;
— o pravilnom postavljanju pomoćnih slivnika (ivera), koji sprečavaju,
da smola na nagnutim stablima ne curi mimo lončića; te
— o ambalaži, rukovanju i uskladištenju smole, odnosno o hlapljenju
i drugim gubicima, koji nastaju.


Dobri smolarski radnici, uz primjenu iste metode rada, postižu prosječno
50% veći prinos smole po 1 stablu, od slabih i neurednih radnika,
a osim toga manje oštećuju stabla, uslijed čega se ta stabla može smolariti
veći hroj godina. Stoga, jedan od glavnih zadataka mora biti da se radnike
na smolarenju ustali, i da ih se za taj rad izuči. Jedan od prvih uslova za


227