DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 45     <-- 45 -->        PDF

disati. Ovo naročito kod izvrtaka koje smo dobili na stablima javora sa slabijim
prirastom, odnosno gušćim godovima.


Uporedo smo izbušili 67 bukovih stabala i dobili 67 izvrtaka. I ovdje smo
odmah na terenu mogli očitati broj godova na izvrcima dobivenim sa stabala
koja jače prirašćuju (stabla s jačim krošnjama). Ostali izvrći analizirani su u
uredu uz predhodno bojadisanje.


Neizravnane krivulje toka debljinskog prirasta gorskog javora i bukve u
odjelu 58 prikazane su na grafikonu br. 4.


Svma.r,ja. : /?AVA/A GO A A


Goj/3ou /

O <=

ecsttvss


JAVO/?


U -ß(VXVÄ


30


2-Ö


to


»° Je-C S3 K 55 18 IS * O 7f «* v *» »s C 53 fo J-J co «^ *> 75- eo är


Grafikon br. 3 Grafikon br. 4


Iz grafikona je vidljivo da kulminacija debljinskog prirasta gorskog javora
nastupa kod 55 cm prsnog promjera. Isto tako nam i debljinski prirast bukve
u odjelu 58 kulminira kod 55 cm prsnog promjera.


Iz grafikona je dalje vidljivo da nam javor u tanjim debljinskim stepenima
prirašcuje jače od bukve, dok u jačim debljinskim stepenima bukva prirašcuje
jače od javora.


I u ovom odjelu mogli smo konstatovati jednu raniju kulminaciju debljinskog
prirasta gorskog javora kod 30 odnosno 25 cm prsnog promjera.


Karakteristično je dalje, da nam se i ovdje krivulja debljinskog prirasta
gorskog javora, prilično poklapa s krivuljom debljinskog prirasta kod bukve,
odnosno da je tok debljinskog prirasta gorskog zavora i bukve najednak.


Izvršeno istraživanje toka debljinskog prirasta kod gorskog javora, i upoređenje
istog s debljinskim prirastom bukve, upućuje na izvjesne činjenice koje
bi trebalo respektirati kod gospodarenja ovim vrstama.


Ustanovili smo da nam debljinski prirast gorskog javora kulminira kod
50 odnosno 55 cm prsnog promjera i u jednodobnoj kao i u prebornoj sastojini
(strukturi). Po načelu ekonomičnosti ne bi, prema tome, trebalo u sastojini podržavati
stabla gorskog javora deblja od 55 cm prsnog promjera, jer slabije
prirašćuju. Osim toga, s obzirom na to da se visoko cijeni samo »bijela« javorovina,
a kako nam debela javorova stabla dobivaju i jaku smeđu srž, i to što