DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 47     <-- 47 -->        PDF

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INCREMENT IN ACER
PSEUDOPLATANUS AND FAGUS SYLVATICA IN THE MANAGEMENT
UNIT OF »RAVNA GORA«


Summary


The diameter increment of Acer Pseudoplatanus is almost equal to that of
Beech. In thinner diameter gradations generally the increment rate is greater in
Acer Pseudoplatanus, while in thicker diameter gradations it is greater in Beech.


The diameter increment both of Acer Pseudoplatanus and Beech culminates in
trees of 50´ and 55 cm. diam. respectively, and thus both these tree species should
not be maintained in the stand above these diameters because they begin to degrade
rapidly in quality thereafter.


Acer Pseudoplatanus displays also an earlier culmination point of diameter
increment occuring at about 30 cm. d. b. h. i. e. when it achieves the largest amount
of foliage.


Although there is the question of two different species the course of the diameter
increment is well-nigh equal..


Acer Pseudoplatanus should be maintained in stands where it occurs by natural
reproduction as well as to be spread to the cost of Beech. To this purpose one should
take care of the young growth of Acer Pseudoplatanus, and in the selection forests
of the community of Beech and Fir on calcareous parent rock it should be freed
from Beech and in its pole-stage given every help because then it is severily
endangered by Beech.


PRIRAST I VRIJEME PRELAZA S OBZIROM
NA NAČIN GOSPODARENJA
Ing. D. Cestar


U domaćoj i stranoj literaturi navodi se potreba za uvođenjem grupimičnog
gospodarenja u pneboimoj šumi (Šafar 8) i to iz ovih razloga:


1. omogućuje se stvaranje bolje kvalitete stabala t. j . veća je vitkost i čistoća
debla;
2. veće je visinsko prirašćivanje i manja zastarčenost drveća, pa je manji
broj stabala s unutrašnjim manama;
3. njega mladog naraštaja može se vršiti intenzivnije;
4. u zajednici Fagetum croat. abietetosum mladi naraštaj jele najbolje se
razvija u grupama i može se bolje oduprijeti konkurenciji bukve.
Postavlja se pitanje, da li se može takvim uzgojnim oblikom gospodarenja
povećati debljinski prirast. Ovo pitanje razmotrit ćemo na jednom primjeru.


Tabela I.


Šumarija Mrkopalj jela 388


Odjel 46, 47 i 48 Broj stabala bukva 294


Površina 204,32 ha po ha smreka 14


Veg. tip šume Fagetum croat. ukupno 696


abietetosum


20° jela 16.14 m2


Inklin.


Temeljnica bukva 13.97 „


Ekspoz. JZ—J


po ha smreka 0.65 „


Nad. vis.


1200 m


ukupno 30.76 „


Sr. g. temp.


7;8°C


Sr. g. obor. cea 2.400 mm jela 147.09 m3
za jelu III Drvna masa bukva 115.46 „
Bonitet stojbine za bukvu IV po ha smreka 5.81 „
po Šuriću ukupno 268.36 „