DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Odjeli 46, 47 i 48 uzeti su zajedno, jer kako se vidi u tabeli I imaju istu inklinaciju,
nadmorsku visinu, ekspoziciju i pripadaju istoj biljnoj zajednici. Također
imaju podjednak broj stabala, temeljnicu i drvnu masu, a po Suriću pripadaju
istom bonitetu. Zbog kratkoće podaci su kumulirani, pa se ne iznašaju za svaki
odjel posebno. U sva tri odjela imamo grupimičnu prebornu strukturu (Šafar 9),


t. j . jelov pcdmladak i mladik čini posebne grupe, a bukov posebne. Unutar tih
grupa nalaze se pojedina debela stabla, koja bi se sječom trebala ukloniti.
Iz slike br. 1 vidimo, da imamo prebornu strukturu po broju stabala i drvnoj
masi, ali to nije idealna slika, koju bi morali imati. Krivulja broja stabala u
jačim debljinskim stepenima je razvučena, a to se odrazuje i na krivulji drvne


Grafikon c/rrue maje za je/u ,sriir?A\t t


«O Struktura po broju stabala


I
-


L ^ -\. C»! P/J


mase, U navedenom primjeru omjer smjese po broj i u stabala je slijedeći: 56%
jele, 2°/ °o smreke i 42´% bukve.


Metodika rada


Istraživanja su vršena u 1958 godini. Klupirana su sva stabla iznad 10 cm pp.
Širina debljinskih stepena uzeta je po 5 cm. Bušenje izvrtaka vršeno je Presslerovim
svrdlom, po principu slučajnosti. Godovi na izvrtcima jelovih stabala analizirani
su na licu mjesta, dok su iz bukovih stabala izvrtci analizirani u uredu.
Izračunavanje prirasta vršeno je po metodi D. K 1 e p c a, a drvna masa određena
je po Surićevim tabelama: za jelu III bonitet, a bukvu IV bonitet. Površina
odjela uzeta je iz gospodarske osnove.


Razmatranje rezultata


Volumni prirast za jelu iznosi 7,12 m3 po ha


Volumni prirast za bukvu iznosi 2,54 m3 po ha


Ukupni volumni prirasnost iznosi: 9,66 m3 po ha