DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Ovaj primjer nas ne bi smio zavesti, pa da sada u svima sastojinam nastojimo
uvesti preborno-grupimični oblik uzgoja. To je moguće samo tamo, gdje već
postojeće grupe jelovog i bukovog podmlatka i mladika, koji trebamo osloboditi
od loše konkurencije nadstojnih stabala i dalje njegovati. U sastojinama jele i
bukve, gdje nemamo pomlatka nije poželjno stvarati progale radi pomlađivanja
i stvaranja grupa, jer će nam se na progalama većinom pojaviti bukov pomladak.
Takvim postupkom bi samo pogoršali omjer četinjača prema listačama u.
sastojini.


LITERATURA


1. Horvat I.: Šumske zajednice Jugoslavije. Institut za šumarska istraživanja NRH
Zagreb 1950.
2.
Horvat I.: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasnik za šumske pokuse
6. Zagreb 1938.
3. Klepac D.: Vrijeme prelaza. »Šumarski list«, Zagreb 1953.
4 Klepac D.: Tablice postotka prirasta. »Šumarski list«, Zagreb 1954.
5. Klepac D.: Frekvencija vremena prelaza. »Šumarski list«, Zagreb 1955.
6. Leibundgut
H.: Razmatranja uz primjenu metoda preebiranja i grupimičnog gospodarenja
u šumama Jugoslavije. »Narodni šumar«, Sarajevo 1958.
6. Leibundgut H.: Razmatranja u zprimjenu metoda prebiranja i grupimičnog go7.
Šafar J.: Problem njege mladog naraštaja u prebornim šumama. »Šumarski list«,
Zagreb 1954.
8. Šafar J.: Uzgojni oblici sastojina u prebornim šumama.
»Narodni šumar«, Sarajevo
1956.
9. Šafar J.: Uzgajanje
šuma jele i bukve. »Naša poljoprivreda i šumarstvo«, Titograd
1959.
INCREMENT AND THE RECRUITMENT TIME WITH RESPECT TO THE
SYSTEM OF MANAGEMENT


Summary


The author discusses in detail the recruitment time in consideration of the silvicultural
system. From Fig. 2. and Tab. II it is visible that the recruitment time is
almost equal in all diameter gradations above 27,5 cm. d. b. h. This equal time of
recruitment can be ascribed to the group structure of the forest. Through the group-
selection method of cutting it is possible to reduce the recruitment time and thus
increase the diameter increment in thinner diameter gradations