DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 59     <-- 59 -->        PDF

iz 1957 godine švicarskog šumarskog lista
članak, u kome vrlo slikovito i uzbudljivo
opisuje ovu posjetu. Neće biti suvišno da
iz ovoga članka citiramo nekoliko pasusa:


»Izraz »Prašuma« budi u duši šumara
duboke odjeke i stoga je posjeta ove prirodne
rijetkosti sa nestrpljenjem bila očekivana
od trideset švicarskih šumara. Kakav
susret sa prašumom koju smo poslije
predjela sječe, šumskih radnika i konjskih
zaprega iznenada ugledali u svoj njezinoj
ljepoti, kao netaknutu šumu, kao život
koji se ponovo rađa iz smrti, kao
ogromno nagomilano bogatstvo prirode!


Udaljen od svoje grupe, ne videći i ne
slušajući ništa ljudsko, vjerovao sam da
sam se prenio nekoliko hiljada godina
unatrag, kada je prvi čovjek iznenada otkrio
ogromnu snagu i ljepotu šumskog života.


Divio sam se izobilju mladih biljčica,
grupama mladih lišćara koje sakrivaju
podnožje veterana, mladim biljčicama
smrče na ostacima palih. izumrlih starih
stabala koja se vraćaju tlu, plavičastom i
sjajnom jelovom podmlatku koji se postepeno
učvršćuje u borbi za život osvajajući
svoj životni prostor, mladim stabalcima
smrče koja rastu i bježe iz mraka u sunčani
prostor tražeći svijetlo.


Kakav život prašume! Tamo velike grupe
jela u jurišu prema nebu. Ondje praznine
u prostoru koje će pojedinim smrčama
dati mogućnost razvoja u veličanstvene
primjerke — aristokrate, svijetle
plohe lišćara u tamnim masama četinara,
život mješavine raznovrsne i uzvišene
harmonije vrsta i dobi, stabala, mahovine
i cvijeća, ovdje u grupama, tamo intimno
izmiješano međusobno, život koji daje hrane
insektima, gljivama nalijepljenim na
stablima lišćara koja izumiru, lišajevi koji
polako nagrizaju suhe grane, djetlići
koji bubnjaju svoje morzeove znake, medvjedi
koji oštre svoje kandže na hrapavoj
kori starodrevnih stabala.


Polomljene grane starih stojećih stabala
mrtvih i nemoćnih da ih drže, kao i stabla
sama stropoštavaju se uz prasak sa hiljadama
insekata, s gljivicama i naslagama
na zemlji, što treba opet da posluži za nove
generacije koje će popuniti praznine
nastale smrću roditelja. To je život koji
čovjek još nije nagrdio!


Na vašu primjedbu, jugoslavenski šumari,
da smo mi bogati odgovaramo: Da,
mi smo bogati materijalno, ali vi jugoslavenski
prijatelji imate jedno bogatstvo
koje mi milioni bogatih nikada ne možemo
steći, jer se vijekovi napora ne mogu
nikada više vratiti.


Vi imate u vašim šumama inkarnaciju
jednog istinskog života,
simbol koji treba da vas
zaštiti od obmane savremenog
života zasnovanog na profitu.


Vi želite sačuvati nedirnuto ovo bogatstvo
i to je s vaše strane akt duboke mudrosti,
mudrosti koju smo mi izgubili. Sačuvajte
vječnim ovo bogatstvo, ono će vas
uzdići, a nama će biti primjer!«


Ovo nije usamljeno mišljenje jednog
posjetioca — stranca, jer naši prašumski
rezervati su se pročuli u svijetu, prvenstveno
sa svojim ljepotama kakvih malo
gdje u svijetu ima, a zatim i kao vrlo vrijedni
šumarski objekti za naučno-istraživački
rad. Radi toga nisu rijetke posjete
stranaca našim prašumskim rezervatima,
a pogotovo šumara koji nikada ne propuštaju
priliku da posjete i nadive se ovim
rijetkim ostacima prastarih šuma Evrope.
Naprijed citirani dijelovi članka švicarskog
kolege najbolje pokazuju šta posjetioci
ovih rezervata o njima misle.


I kada sve to vidimo, teško nam pada
i sama pomisao, da ovi vrijedni objekti,
ovo naše veliko nacionalno bogatstvo, naše
prašume, mogu da dođu pod udar sjekire,
da nestanu.


IV.
Potreba naučno-istraživačkog rađa
i održavanja prašumskih rezervata
U citiranom mišljenju Društva inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industriie
NRBiH dosta je rečeno o potrebi što
većih i što više rezervata neophodno potrebnih
za uspješan naučno-istraživački
rad. Na malim rezervatima je uticaj okoline
isuviše jak da bi se mogli dobiti rezultati
koji bi u potpunosti odgovorali netaknutoj
prirodnoj šumi. Zato rezervati
treba da budu i ostanu sa većim površinama.


I veći broj rezervata je neophodno potreban,
koliko radi razlika među njima u
pogledu geografskog položaja, klime, biljnog
sastava i dr., toliko i radi opasnosti
koje šumama redovno prijete i potrebe da
se većim brojem rezervata obezbjedimo
od svake eventualnosti. Stoga je neophodno
potrebno sačuvati sve sadanje prašumske
rezervate i u sadanjem broju i sa sadanjim
površinama, pa i izdvojiti nove,
nrvenstveno sa fitocenološkog i botaničkog
gledišta vrlo interesantni i vrijedni
obiekat »S a k r i v e n k a« u gospodarskoj
jedinici »Plješivica«, srez Bihać, za što se
već decenijama zauzima profesor Dr. I.
Horvat.


Veliki nedostatak naših prašumskih rezervata
je, što se u njima ne radi dovolj