DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 20     <-- 20 -->        PDF

POKUS SUZBIJANJA RĐE TOPOLA U ŠUMSKOM RASADNIKU
BANOVA JARUGA*


Dr. Ana Šarić — Dr. Ivanka Milatović


U šumskom rasadniku šumarije Lipovljani u Banovoj Jarugi. pojavljuje se
već nekoliko godina jaki napad lisne rđe. Prvi sorusi javljaju se u drugoj polovici
juna, a u toku jula i augusta rđa zahvati gotovo sve lišće, koje se suši i
otpada.


Provedena istraživanja su pokazala da su topole u ovom rasadniku napadnute
cd dvije vrste rđa. Jedna je od njih identificirana kao Melampsora Allii populina,
jer su nađene ecidije na Allium vineale, s kojima je zatim uspješno izvršena
umjetna infekcija topola. Za drugu vrstu se pretpostavlja da je Melampsora
larici populina s obzirom na oblik parafiza kao i s obzirom na vrste i kultivare
koje napada (balzamaste i crne topole), iako prelazne hraniteljke — ariša —
nema ni u bližoj ni u daljoj okolici.


Budući da se ovdje radi o dvije vrste rđe, od kojih je samo jedna prelazna
hraniteljka poznata, to se uništavanjem te jedne prelazne hraniteljke ne bi postigla
zaštita topole, jer bi uvijek izvjesne topole bile napadnute od one druge
vrste rđe čija prelazna hraniteljka nije ustanovljena, a koja vrlo vjerojatno prezimljuje
u vidu uredomicelija u granama topole, ili su uredospore donesene
vjetrom iz velike udaljenosti. Iz tog razloga ovdje je jedino moguće da se pokuša
zaštita primjenom fungicida.


Za suzbijanje rđa preporučuju se bakarni preparati (3, 4). K r s t ić (4) je
dobio odlične rezultate prskanjem sa bakarnim krečom.


Sto se tiče organskih fungicida, poznato je da su preparati na bazi Zineba
dali dobre rezultate u suzbijanju rđe šljive — Tranzschelia pruni-spinose,
B 1 u m e r (1), R a d m a n (5) i rđe mente (2), a V u j i ć (6) je dobio dobre početne
rezultate sa Lirothanom kod suzbijanja rđe topole.


Radi komparacije djelovanja fungicida na bazi bakra i organskih fungicida,
izvršen je u rasadniku Banova Jaruga pokus prskanja. Od bakarnih preparata
upctrebljen je Zorkin Bakarni kreč (Bakarni oksiklorid), a od organskih preparata
Dithan (Zineb). Prvi je upotrebljen u koncentraciji 1% a drugi 0,3%.


U rasadniku su odvojene pokusne parcele. Svaka je parcela bila duga 10 m
sa 3—7 redova biljaka na svakoj. U pokus su uzete slijedeće vrste i kultivari.


Populus euramericana cv. serotina, P, euramericana cv. regenerata, P. deltoides,
P. nigra, P. euramericana cv. Jacometii LW 42, P, euramericana cv. L 162,


P. euramericana cv. robusta, P. euramericana cv. LP 202 b, P. euramericana cv.
L 209 Lippstddter Pappel, P. euramericana cv. marilandica LD 27.
Sa svakim sredstvom oprskane su po dvije parcele od svake vrste odnosno
kultivara. Ukupno su 24 parcele oprskane Dithanom, 24 Bakarnim krečom, a
24 parcele nisu bile ničim tretirane i služile su kao kontrola. Prvo prskanje
obavljeno je 25. V., drugo 1. VII., a treće 28. VII. 1959. god. Očitanje rezultata
izvršeno je 23. IX. 1959.


* Zahvaljujemo se šumariji Lipovljani na materijalnoj pomoći za izvođenje
pokusa.
L90
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 21     <-- 21 -->        PDF

REZULTATI


Tcpcle prskane bakarnim krečom bile su gotovo potpuno zdrave, i tek se
vrle rijeko mogao naći poneki sorus. Lišće je bilo zeleno, a biljke bolje razvijene.
Naprotiv topole prskane Dithancm kao i one kontrolne bile su neobično jako
napadnute rđom. Listovi su bili puni sorusa, a donje lišće se sušilo i otpadalo.
Gotovo da i nije bilo razlike između biljaka prskanih Dithanom i onih kontrolnih.


ZAKLJUČAK


Rezultati prskanja pokazuju da se u rasadnicima može potpuno zaštititi
topola od lisne rđe, preventivnim prskanjem sa preparatima na bazi bakarnog
oksiklorida. 1959. god. je bila vrlo kišovita, pa je bilo potrebno izvršiti tri prskanja.
dok će u sušnijim godinama i dva prskanja biti dovoljna da se suzbije lisna
rđa. Obzirom na vrijeme kad se rđa pojavljuje (prva polovina juna), prvo
prskanje potrebno je izvršiti krajem maja, a daljnja dva u razmacima od 3 do 4
tjedna, tako da tokom jula i augusta lišće bude zaštićeno fungicidom, da se
spriječe sekundarne zaraze. Tretiranje topola bakarnim preparatima pružit će
i izvjesnu zaštitu protiv Dothichize.


Organski preparat Dithan (Zineb) pokazao se znatno slabiji i ne može ga
se preporučiti za suzbijanje lisne rđe topole.


LITERATURA:


1.
B 1 u m e r, S. 1959: Der Zwetschgenrost. Schweiz. Z. Obst- u. Weinb., 6´3. 2, pp,
26—30.
2.
Grouet , O. 1957: Quelques observations et essais de traitement sur la rouille de
la Menthe. Phytiathrie—Phytopharma, 6, 1, pp. 23—29. Abstr. RAM 37, 5, pp. 298.
3. Josifović , M. 1953: Šumska fitopatologija. Beograd.
4.
Krstić , M. 1953: Ogledi na suzbijanju rđe u matičnjaku »kanadske« topole.
Zbornik Inst. nauč. istr. u šum. Knjiga II, pp. 39—47.
5.
Ra đman, Lj. 1958: La romille du prunier en Yougoslavie. Rev. Gen. Se, 45, 7—8.
pp. 215—225.
6. V u j i ć, P.
1959: Problem Melampsora i drugih obolenja lista i borba protiv njih
u plantažama topola. Novi Sad.
THE SPRAYING OF POPLAR IN THE NURSERIES AGAINST
RUST MELAMPSORA SP.


SUMMARY


A successful control of Poplar in the nurseries against rust Melampsora sp. was
cbtained by use of Cu-oxichloride l´/o, while a Zineb preparation (Dithan 0,3p/o) was
rather uneffective. A spraying at the end of May to the primary infeetion, and two
cther at the end of June and July gave satisfactory control.