DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 21     <-- 21 -->        PDF

REZULTATI


Tcpcle prskane bakarnim krečom bile su gotovo potpuno zdrave, i tek se
vrle rijeko mogao naći poneki sorus. Lišće je bilo zeleno, a biljke bolje razvijene.
Naprotiv topole prskane Dithancm kao i one kontrolne bile su neobično jako
napadnute rđom. Listovi su bili puni sorusa, a donje lišće se sušilo i otpadalo.
Gotovo da i nije bilo razlike između biljaka prskanih Dithanom i onih kontrolnih.


ZAKLJUČAK


Rezultati prskanja pokazuju da se u rasadnicima može potpuno zaštititi
topola od lisne rđe, preventivnim prskanjem sa preparatima na bazi bakarnog
oksiklorida. 1959. god. je bila vrlo kišovita, pa je bilo potrebno izvršiti tri prskanja.
dok će u sušnijim godinama i dva prskanja biti dovoljna da se suzbije lisna
rđa. Obzirom na vrijeme kad se rđa pojavljuje (prva polovina juna), prvo
prskanje potrebno je izvršiti krajem maja, a daljnja dva u razmacima od 3 do 4
tjedna, tako da tokom jula i augusta lišće bude zaštićeno fungicidom, da se
spriječe sekundarne zaraze. Tretiranje topola bakarnim preparatima pružit će
i izvjesnu zaštitu protiv Dothichize.


Organski preparat Dithan (Zineb) pokazao se znatno slabiji i ne može ga
se preporučiti za suzbijanje lisne rđe topole.


LITERATURA:


1.
B 1 u m e r, S. 1959: Der Zwetschgenrost. Schweiz. Z. Obst- u. Weinb., 6´3. 2, pp,
26—30.
2.
Grouet , O. 1957: Quelques observations et essais de traitement sur la rouille de
la Menthe. Phytiathrie—Phytopharma, 6, 1, pp. 23—29. Abstr. RAM 37, 5, pp. 298.
3. Josifović , M. 1953: Šumska fitopatologija. Beograd.
4.
Krstić , M. 1953: Ogledi na suzbijanju rđe u matičnjaku »kanadske« topole.
Zbornik Inst. nauč. istr. u šum. Knjiga II, pp. 39—47.
5.
Ra đman, Lj. 1958: La romille du prunier en Yougoslavie. Rev. Gen. Se, 45, 7—8.
pp. 215—225.
6. V u j i ć, P.
1959: Problem Melampsora i drugih obolenja lista i borba protiv njih
u plantažama topola. Novi Sad.
THE SPRAYING OF POPLAR IN THE NURSERIES AGAINST
RUST MELAMPSORA SP.


SUMMARY


A successful control of Poplar in the nurseries against rust Melampsora sp. was
cbtained by use of Cu-oxichloride l´/o, while a Zineb preparation (Dithan 0,3p/o) was
rather uneffective. A spraying at the end of May to the primary infeetion, and two
cther at the end of June and July gave satisfactory control.