DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 22     <-- 22 -->        PDF

O UTROŠKU VREMENA KOD RADOVA NA SMOLARENJU I
ODREĐIVANJU TROŠKOVA RADNE SNAGE


(Prethodni izvještaj)


Ing. Stevan Bojanin


UVOD


Da bi se moglo odrediti pravilno nagrađivanje radnika prema učinku i dobili
elementi za određivanje ekonomičnosti smolarenja, potrebno je — kao i u
ostalim granama u šumarstvu — normirati te radove. Kod tih se radova naša
operativa služi iskustvenim normama. Njihov je nedostatak u tome, što im je
teško utvrditi pouzdanost, a osim toga ukoliko su i ispravne, važe samo za usko
područje na kome su dobivene. Faktori koji utječu na učinak radova kod smolarenja
veoma su varijabilni, a već i manje njihove izmjene mogu znatno utjecati
na smanjenje, odnosno povećanje učinka. Iskustvene norme kod smolarskih
radova ne daju objašnjenje kako i koliko izmjena pojedinih faktora utječe na
učinak i zato su veoma nepouzdane. Zbog toga je potrebno odrediti tehničke
norme za pojedine operacije i zahvate analitičko-proračunskom metodom normiran
ja.


Učinak kod smolarskih radova ovisi o mnogim činiocima, koji se dadu svrstati
u tri grupe. U prvu se grupu mogu uvrstiti osobine stabala i sastojina za
smolarenje (međusobno udaljenost stabala, te broj i položaj bjeljenica na stablu);
u drugu osobine terena (inklinacija, podrast, stanje tla), a u treću grupu
utjecaj radne snage, alata, organizacije rada i metode smolarenja.


Kod određivanja ispravnih normi potrebno je pojedinačno obuhvatiti utjecaj
svih navedenih faktora.


Ovoj radnji je cilj da doprinese rješavanju pitanja izrade normi kod smolarskih
radova; da ukaže na djelovanje pojedinih faktora na učinak rada, te da
na osnovu utroška vremena razmotri pitanje zarade radnika.


I. KARATERISTIKE RADILIŠTA, RADNIKA. OPIS ALATA I NAČIN RADA
Snimanje radova na smolarenju vršeno je na području šumarije Đurđevac,
u gospodarskoj jedinici »Đurđevački Peski«. Tlo je ravno, bez kamena, sa srednje
jakim podrastom kupine. Starost sastojine 60 godina, obrast 0,8, stabla
visoka, prava. Struktura sastojine: Pinus silvesiris 0,1, Pinus nigra 0,9. Za smolarenje
je doznačeno prosječno 208 stabala po ha. Stabla su po sastojini dosta
jednolično rasprostranjena. Od doznačenih stabala je 78,5,0/o s jednom bjeljenicom,
19,8´% s dvije, 1,2% s tri i 0.5% stabala s četiri bjeljenice. Smolarenje se
Vrši na francuski način u četvrtoj godini smolarenja. Podrast u manjoj mjeri
smeta kretanju radnika po sastojini, jer se smolari već više godina, pa su staze
od stabla do stabla prilično očišćene od podrasta.


Radnik je star 32 godine, na smolarenju radi 10 godina, zdrav je, uvježban
u poslu i savjestan.


Širina bjeljenica iznosila je 10 cm, dubljina zareza 5—6 godova, a visina
zareza oko 0,7 cm. Tako je sezonska visina bjeljenice iznosila oko 35—36 cm.