DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 65     <-- 65 -->        PDF

B. ISTOČNE GRUPE
III. Pinus nigricans Host:6 ssp,
austriaca (H, Oss.) Novak, 7 ssp. illvrica
Vidaković: var. Gočensis Đorđ., 8 ssp. dalmatica
Visiani, 9 ssp. pindica Formanek,
10 ssp. italica Hochtett.
IV. Pinus Pallasiana Lambert:
11 ssp. banatica Georg. et Ion.: 12 ssp. tatarica;
13. ssp. Caramanica Loud.: var Zhukcvskiana
Palibin i 14 ssp. Fenzlii Ant. et
Kotschy.
Uz navedenu reviziju sistematike izradio
i taksonomićnu sinonimiku.


Drugo poglavlje obrađuje materiju horologije,
odnosno geografskog rasprostranjenja
crnog bora. Na deset geografskih karata
kritički iznaša areale crnog bora od
Nvmana (1879). Olzabala (1915), Giacobbe
(1937). Schwarza (1936), Schmuckera (1942),
Riklija (1942). Meyera (1952), Rubnera
(1954), Svobođe (1955), i Novaka (1953). Na
11 geografskoj karti iznaša u smislu naprijed
iznesene revizije, svoje shvaćanje o
sadanjem stanju rasprostranjenosti crnog
bora u Evropi i sjevernoj Africi.


Ovdje napominje na interesantan problem.
Pinus Pallasiana Lamb. zahvaća Malu
Aziju, Pont i Istočni dio Balkanskog Poluotoka.
Ona graniči s P. nigricaus. Na graničnim
linijama sigurno ima prelaznih vrsti,
kao i podvrsta.


U četvrtom poglavlju obrađena je materija
rasprostranjenosti crnog bora u Sloveniji,
Rumuniji, Hrvatskoj s Dalmacijom,
Srbiji. Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji,
Grčkoj i Bugarskoj. Ovdje je dana detaljnija
geografska karta rasprostranjen) a crnog
bora.


DOMAĆI STRUČNI ČASOPISI


(Nastavak na S. L. 3/4 — 1960.)


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 — 1960. — Ing. Stevan J o v a n ović:
Značaj linealnih zasada topola brzog
rasta u sklopu poljezaštitnih pojaseva i
pantaža. — Ing. Dragoljub Trifuno v
i ć : Racionalni metod izrade tablica prinosa
i prirasta za jednodobne sastojine
kratke ophodnje. — Dr. ing. Milan D u-
d ić: Oplemenjivanje crnog bora kalemljenjem.
— Ing. Pavle Kosonogov: Tekući
prirast i način njegovog određivanja. —
Ing. Slobodan Stilinović: Razmatranja
o primeni nekih metoda za procenjivanje
kvaliteta sadnog materijala u našim


U zadnjem petom poglavlju već u priličnim
detaljima je obrađena materija rasprostranjenosti
crnog bora u Bosni i Hercegovini
Uz tekst je donesena geografska
karta rasprostranjenosti crnog bora u Bosni
i Crnoj Gori


U NR Bosni i Hercegovini autor razlikuje
osam najvažnijih područja rasprostranjenosti
crnog bora: I. Zapadno-bosansko
(dalmatinsko) — dolomiti, II. Srednje-
vrbasko-dolomiti i krečnjaci, III. Usorsko
- serpentini, IV. Ozrensko-krivajskoserpentini,
V. Istočno-bosansko-srbijanskoserpentini,
VI. Istočno-bosansko-hercegovačko
- crnogorsko - dolomiti i dolomitski
krečnjaci, VII. Srednje i gornje-neretvansko-
dolomiti i VIII. Orjen i Bijela Gora.


U Bosni i Hercegovini, kao i većinom
uopće crni bor pretežno nastava dolomitna
i serpentinska staništa, rjeđe silikatna gabra
ili melafira. U pogledu visinske rasprostranjenosti
zaprema pojas od niže brdske
zone do predplaninske.


Autor ostavlja otvoreno pitanje, da li
postoje asocijacije crnog bora ili su to niže
fitotaksonomične jedinice.


Svrha autorovog suptilnog izlaganja o
sistematici crnog bora na osnovu pristupnih
izvora je bila ta, da osvijetli samo
neka pitanja iz tog područja. U biogeografiji
stručnjaci trebaju imati na raspolaganju
jasno definirani sistematski materijal.
Autor najavljuje proširenje istraživanja
sistematike crnog bora, kao i šumskih zajednica.


Dr. Josip Kovačević


uslovima. — Ing. Zvonimir Tomac : Razmatranja
o određivanju etata u prebornim
šumama. — Dr. ing. Milovan G a j i ć
Sadanja i nekadašnja staništa bukovo-jelovih
šuma u Šumadiji. — Ing. Sreten N ikolić
: Dinamika curenja smole. — Ing.
Jeremija J e v t i ć: Neka zapažanja o urodu
semena Pančićeve omorike na Tari.


3/4 — 1960. — Dr. ing. Branislav J o v anović
j ing. Aleksandar Tucović: Novi
hibridi topola dobijeni u 1959 godini. —
Dr. ing. Slobodan Gavrilović: Nova
otkrića u borbi sa erozijom. — Ing. Milivoje
Simunović : Poljezaštitni pojasevi
na mediteranskom i submediteranskom
kršu. — Ing. Mustafa Mehić : Analiza


335