DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 66     <-- 66 -->        PDF

stanja visokih prebornih šuma u cilju
sprovođenja mjera za kvalitativno poboljšanje
strukture prinosa. — Dr. ing. Ivan
Soljanik : Biljn; pokrivač u slivu reke
Pčinje i potreba njegove obnove u cilju
borbe protiv erozije. — Ing. Nadežda L ukić:
Prilog poznavanju tehničkih svojstava
smrče. — Ing. Dušan Vučković:
Pošumljavanje i stabilizacija erodiranih
terena u SAD.


5/6 — 1960. — Dr. Ing. Ljubomir P etrović
: Uloga i zadaci inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije u daljem
razvitku komunalnog sistema kao i
u unapređenju šumarstva i drvne industrije.
— Dr. ing. Žarko Miletić: O metodici
određivanja zapreminskog prirasta.


— Dr. ing. Živojin T eš i ć; ing. Nada Vujanov;
ing. Milan Todorovic: Prilog
izučavanju rizosferne mikroflore šumskog
drveća. — Ing. Svetozar Nikolić : Geometriske
sheme o nekim biološkim procesima.
— Ing. Emilija Vukićević; ing.
Radmila Milošević : Dinamika vegetacije
i mikrobna populacija nekih šumskih
požarišta.
NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


1/2 — 1960, — Ing. Živorad Radovanović
: Melioracija šikara i degradiranih
šuma u gospodarskim jedinicama. »Donja
Krivaja« i »Gostović«. — Ing. Petronije
Zarić : Stanje pilana i njihovi kapaciteti
u Bosni i Hercegovini do godine
1945. — Ing. Branislav Begović: Šumsko
imovinski odnosi u Bosni i Hercegovini
u periodu Austro-Ugarske vladavine.


— Dr. ing. Drago Đ a p i ć: Organizacija i
finansiranje naučno-istraživačkog rada. —
Ing. Duško Pajić : Jedan prilog rješavanju
problema gazdovanja u privatnim i
zadružnim šumama. — Ing. Mirko Suče vić:
Gazdovanje privatnim šumama u
Norveškoj i Švedskoj. — Ing. Tvrtko Č abrajić
: Prilog poznavanju procesa klijanja
sjemena crnog bora. — Ing. Momir
Ostojić : Srne i šumski podmladak. —
Ing. B. Lučić : Karakteristike tehnološkog
procesa proizvodnje lesonit-ploča iz
bukovine s osvrtom na proizvodnju u preduzeću
»Bosanka«.
3/4 — 1989. — Pismo Predsjednika Tita
Kongresu inženjera i tehničara Jugoslavije.
— Ing. Sreten Vuči jak: Razvoj
šumske privrede u svijetu od 1948—1957
godine. — Ing. Vladislav Beltram : Sječa
bukve krajem augusta. — Ing. Tihomir
Drakulić : Iskustva tvornice namještaja
»Standard« u primjeni lanit-ploča. —
Ing. Karlo. Fitze : Štete koje je prouzrokovao
vjetar u proljeće 1959 godine u šu


mama Bosne i Hercegovine. — Ing. Sergije
Lazarev: Dopuna formula za p;oračun
maksimalne količine vode. — Ing.
Tvrtko Cabrajić : Neke osebine sjemena
crnog bora. — Ing. Ljudevit P a t a k y:
Selekcija šumskog drveća u Francuskoj.


— Ing. Vladimir Jeličić : Gradnja šumskih
putova u SAD.
ŠUMARSKI PREGLED — Skopje


4/5 — 1959. — Ing. M. Kostov: Organiziranje
akcije u »mjesecu pošumljavanja
«. — Zbigniew Stecki : O umjetnoj
hibridizaciji topola u Kurniku (Poljska).
— Ing. L. Trajkov; ing. Stevčevski;
ing. Hadžigeorgijev: Pošumljavanje
i njega topole u Povardarju
— od Titova Velesa do grčke granice. —
Ing. Trajko Nikolovski: Ekonomska
važnost vrsta brzog rasta i mogućnost proširenja
njihova areala u Makedoniji. —
Dr. ing. Mitko Gl. Zobroski: Diferencirano
tehničke norme za kopanje jarkova
za pošumljavanje. — Dr. prof. Bran.
Pejoski : Niža šumarska škola u Kičevu.


1 — 1960. — Metodi Mitevski: Razvitak
proizvodnih snaga u šumarstvu. —
Dr. Zora Karaman : Šimširova mušica
(Monarthropalpus buxi Labourbene). —
Ing. Momčilo Andrejević: Prilog sanaciji
naročitih jama u rajonima na glinenom
terenu (erozioni krateri). — Ing. Božidar
Ničota : Oplemenjivanje šumskog
drveća. — Ing. Trajko Nikolovski:
Šusko-tipološki odnosi u degradiranim niskim
šumama i šikarama i smjernice za
njihovu melioraciju i konverziju. — Ing.
agr. Dušan Nikolić : Značenje mikroklimatskih
mjerenja u šumarstvu.


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


1/2 1960. — Ing. Marijan Brežnjak:
Statistička kontrola kvaliteta u pilanskoj
industriji. — Prof. dr. Roko Benić : Zračni
transport proizvoda eksploatacije šuma.
Ing. Ljerka Kervina-Marjanović:
Zaštita drvenih stupova po osmoza postupku.
— Ing. Josip Peternel: Nekoliko
uputa u vezi izbora i uzdržavanja motornih
lančanih pila. — Fritz Gottlieb:
Mehanizacija transporta drva pomoću samohcđnih
dizalica. — Ing. Rikard S t r i-
c k e r: Neki aspekti planiranja u drvnoj
industriji.


3/4 — 1960. — Prof. dr. Juraj Krpan:
Fizička i mehanička svojstva izolacionih
ploča. — Ing. Stanko Bađun : Primjena
radioaktivnih izotopa u industriji za preradu
drva. — Ing. Milan Gojmerac: