DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Osvrt na članak dr. L Vujičić. — Prof.
dr. Juraj Krpan : Utezanje i krivulja sušenja
bukovine.


5/6 — 1960. — Međunarodni drvni sajam
u Ljubljani. — Ing. V. H o f m a n i S. B akić
: Ljepilo domaće proizvodnje za industriju
ploča iverica. — Dr. Ana S a b adoš
— Šarić: Ispitivanje utjecaja sterilizacije
na otpornost drva prema gljivama
truleži. — Prof. Slavko Kovačević: Prilog
ispitivanju svrsishodnosti naknadne
zaštite stupova za vodove. — Novi pronalasci
i postupci. — Strojarstvo u drvnoj
industriji. — Stanje i perspektiva svjetske
industrije celuloze papira. — Ing. Dimitrije
Kritić : Manje buke u industriji.


ZAŠTITA PRIRODE — Beograd


17 — 1960. — Dr. Stjepan C a n a đ i j a:
Problematika zaštite faune u Jugoslaviji.
Radivoje Z. Marinović: Ispitivanja saprcbiteta
izvora Popovo vrelo i alga nastanjenih
u njemu. — Ing. Stjepan Ber tović
: Motovunska šuma — prirodna rijetkost
Istre. — Dr. Milovan R. Gajić : Fitocenoza
bukve i božikovine na planini
Povlenu. — Predrag Ristić : Leucitne
stene Srbije. — Dr. Vilotije Blečić ; Vera
B r o z: Nekoliko retkih biljaka Deliblatske
peščare. — Jelena Popović :
Formiranje ptičjih kolonija na Obedskoj
bari i Vojtinoj Mlaki (Carska bara). — Ing.


D. Čolić : Zaštita prirode u Poljskoj i
naučnoistraživački rad na zaštićenim objektima.
— S. Čolović - Parabućski;
N. Babić: Jedna retka biljka u
Fruškoj gori.
GOZBARSKI VESTNIK — LJUBLJANA


1/2 — 1960. — Ing. Šaša Bleiweis:
Taeniothripe laricivorus Kart. — Prof. ing.
Zdravko Turk : Elementi za pripravu zubaca
kod američke šumske pile. — Ing.
Jože Miklavžič : Šumarska terminologija.
— Faust Krizmani ć: Izradba i
zaštita bukovih željezničkih pragova —
Miloš Mehora : Lobnička vodena riža ne
rabi se više.


3/4 — 1960. — Ing. Robert Golob: O


ekonomičnosti šumske paše na visoravni


Pokljuka i na sjevernim Alpama Bohinja.


— Prof. ing. Zdravko Turk : Ustanovljavanje
piljenja u šumskim radovima. —
Ing. Žarko Bernetić : Iskorišćavanje
venetatne drvne mase u seljačkim boricima
na. Dravskom Polju.
5 - 1960. — Marjan Mozetić : Izoliranje
virusa poliedrije iz gusjenica gubara u
Sloveniji. — Ing. Martin Ćokl: Formiranje
prebirnih sastojina pri uređivanju šuma.


6 — 1960. — Ing. Branko J u r h a r: Posebna
rasa crnog bora u slovenačkim Alpama.
— Ing. Albert Krop e j : Primjer
tehničke i ekonomske prednosti pri mašinskoj
izradi šumskih cesta.


LES — Ljubljana


1 — 1960. — Prof. ing. Franjo S e vnik:
Razvitak visokoškolskog studija u
šumaskoj i drvarskoj struci. — Ing. Viktor
Rebelj : Karakteristike moderniziranih
pilana u Austriji i Zapadnoj Njemačkoj.
— Ing. Peter Skušek : Poškropljivanje
vodom kao način konzerviranja bukovih
trupaca na skladištu. — Ing. Lojze
Ž u m e r: Peti svjetski kongres šumara u
Seatlle-u (SAD) 1960 godine.


2 — 1960. — Treći međunarodni drvarski
velesajam u Ljubljani (Prof. ing. Franjo
S e v n i k). — Razvitak visokoškolskog
studija u šumarskoj i drvarskoj struci. —
Ing. Milan K u d e r: Eksperimentalna
analiza bukovine po sortimentima potekle
iz mješovitih prebornih šuma. — Ing. Oskar
Jug : Automatizacija u drvarskoj industriji
— pilanska industrija. — Ing. J anez
Jerman : Povećanje produktivnosti
pri prskanju lakova tlačnim kotlom. —
Janko Trost : Industrijalizacija domaćeg
drvarskog obrta. — Andrej Č e s e n: Uzgajanje
kadrova u drvarskoj industriji. —
Ing. Pavel Olip : Savjetovanje o budućem
razvitku šumoprivrede u Sloveniji.


3/4 — 1960. — Ing. Lojze Funkl: O
trećem međunarodnom drvarskom velesajmu.
— Ing. Boris Gaberščik: Jugoslavensko
pokućstvo pod međunarodnom
lupom. Jože Lesar : Neki aktualni ekonomski
aspekti u drvarskoj industriji Slovenije.
— Arh. France B e r 1 i č: Izvoz pokućstva.
— Dr. Šaša Reicher: Naši finalni
proizvodi na američkom tržištu. —
Vlado Kramaršič: Izložba strojeva i
potrošnog materijala na III. međunarodnom
drvarskom velesajmu. — Boris Sta dler:
Treći međunarodni velesajam, naš
prilog razvitku drvarske industrije. —
Drago Grij : O proizvodnji furn´ra iz egzotičkih
vrsta drva kod nas.


ŠUMAR — Beograd


1 — 1960. — Položaj lugara u šumskom
gazdinstvu kao preduzeću (Referat Prvom
plenumu Saveza lugara Jugoslavije). —
Tng. Dcrđe Panić : Busola kao sastavni
deo opreme lugara. — Bogomir L i n d i ć:
Lik i položaj lugara u NR Sloveniji. —
Dr. ing. Lazar Vujičić : Industrijske
strugare u Srbiji do Prvog svetskog rata.


— Aksentije Todorović: Neki proble337