DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 68     <-- 68 -->        PDF

mi obnove i zaštite seljačkih šuma. — M.
Milošević — Brevinac: Zadužbina
na južnom Kucaju.


2/3 — 1960. — Ing. Nenad Prokopljević
: Pojačano investiranje treba da
doprinese daljem unapređenju šumarstva.


— Ing. Ljubomir M a r k o v i ć: Negovanje
šuma. — Ing. Miodrag Radovanović:
Stanje šuma na području sreza Kruševac
i mere koje bi trebalo poduzeti radi njihovog
popravljanja. — Ing. Dimitrije N ikolić
: Vrednost bukove sastojine odnosno
bukovih stabala. — Način isplate i radno
vreme radnika na poslovima iskorišćavanja
šuma. — Dr. Lazar Vujičić:
Drvodeljstvo u Srbiji do Prvog svetskog
rata. — Stolarske radionice — tersane u
Srbiji pre Prvog svetskog rata. — Mr. ph.
Milan Soldatovi ć: Gljive naših šuma.
— B. W u r f el: Šuma i pčela.
4 — 1960. — Ing. Ljubomir Marković:
Značaj nege šuma u Srbiji. — Ing.
Jovica Trajković: Neka pitanja seče i
izrade drveta. — Ing. Milan S. J o v a n o-


STRANO ŠUMARSTVO


GOSPODARENJE ŠUMAMA V SAD


(nastavak napisa u 7/8 br, Š. L. o. g.)


Rentabilnost je cilj gospodarenja šumama
SAD. Sva ostala djelatnost: obnova šuma,
izgradnja putova, održavanje svježine
tla, borba s požarima, zaštita od štetnih
insekata i bolesti ostvaruje se u ovisnosti


o iskorišćavanju šuma.
Eksploatacija šuma centralni je
problem. U federalnim je šumama 1953. g.
posječeno 12,3 mil. kub. m drva za piljenu
građu (vrijednost te drvne mase bila je
70,6 mil. dolara). U program sječa za 1959.


g. stavljeno je 19 mil. kub. m, a cijena te
mase na panju procijenjena je na 100 mil.
dolara. Pretpostavlja se, da će se u godini
2.000-toj posjeći 49,5 mil. kub. m.
Delegacija je posjetila sječine duglasije
u Oregon u gdje postoji izgrađena mreža
kamionskih cesta u svrhu eksploatacije
(cijena koštanja: 35.000 dolara po kilometru).


Obim sječine siže dotle, dokle djeluje
naprava za privlačenje. Najčešće su to
agregati sa 275 KS, koji vuku drvo do na
300 m udaljenosti, pa je prema tome opseg
sječine oko 6´00 m promjera. Stabla se obaraju
benzinskim pilama od 7 do 9 KS. Izvoz
se obavlja kamionima. Grane i ovršak
ne klaštre se; jedan se dio izlomi vučom,


v i : Ploče iverice — nov proizvod. — Ing.
Živojin Vančetović: Pošumljavanje
na gradonima. — Kako utiču sunce i toplota
na šume. — M. Milošević-Brev
i n a c: Krupanjski povodanj posljednja
opomena. — Mr. farm. M. Soldatovi ć:
Gljive naših šuma.
5/6 — 1960. — Čuvajmo retke primerke
našeg šumskog drveća. — Ing. Ljubomir
Marko vić: Nega šuma. — Ing. Jovan
Trajković: Seča i izrada drveta. — Dr.
Miloš Maksimo vić: Savremene mere
borbe protiv borovog savijača. — Ing.
Dragiša Pe tro vić: Stanje privatnih šuma
sreza Kruševac. — Milisav M u j ič
i ć: Neka pitanja reforme lugarske službe.
— Deka R. Kljajić: Šumsko bobatstvo
— osnov privrednog razvitka Kuršumliske
komune. — Dr. Miloš M a k s imović
: Gubar u šumama NR Srbije. —
Ing. Jovan Trajković: O nekim propisima
Jugoslavenskog standarda za drvo.


— Ing. Dimitrije Kritić : Tutkalo — važna
sirovina u drvnoj industriji. Đ. K.
a drugi se čisti pri daljoj preradi. Sječine
su do krajnosti neuredne, tlo izbrazdano
kolotečinama i jarkovima; prijeti opasnost
od erozije i šumskih požara. Prirodna obnova
slabo uspijeva, a na svim sječi;: ´ma
koje nisu dovoljno pomlađene, ne pomaže
se kulturama.


Izradba šuma na Floridi uvelike se razlikuje
od one u Oregonu. Na Zapadu se
obaraju stabla duglasije visoka 50—70 m,
a ovdje dugoigličavi i močvarski bor visine
18—20 m. Minimalne dimenzije stabala
koja su doznačena za sječu moraju imati
na visini od 32 futa (10 m) promjer od
8 inch-a (20 cm). Kod trupljenja (prikrajanja)
oborenih stabala iz donjeg se debljeg
kraja odsijeku 1 do 2 trupca za piljenje, a
gornji se dio s promjerom manjim od 9
inch-a (23 cm) ostavlja za celulozu, kao i
sva tanka stabla.


Na Floridi je teren ravan, pa su izvozni
putovi jeftiniji (2.000 dolara po milji). Privlačenjem
na sječinama u šumama Floride
vrši svedostupni traktor »Caterpiller D-4«
sa 38 KS na koji se obično natovari 2—4
stabla. Za utovar služe dizalice kapaciteta
od 3 tone montirane na isto takvim traktorima.
Izvoz se vrši kamionima. Radnička
brigada sastoji se iz 9 ljudi (od toga dvojica
traktorista).


Prored e se obavljaju na Floridi obično
svakih 10 godina i to na industrijskom