DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1960 str. 73     <-- 73 -->        PDF

logiji, biologiji i mogućnosti uzgoja obične
jele u južnom dijelu centralnih Apenina;


— A. Messeri: O anatomskim promjenama
u smolarenom pinjevu drvu; — A. Messeri
i I. Saya: O smještaju smole u smolarenom
drvu; — A. Pavari: Uzgojno-meliorativni
zahvati sa gledišta genetike; — L. Masutti:
O entcmofauni na Pinus nigra austriaca u
Julijskim Predalpama; — I. Saya: Drugi
prilog poznavanju drva važnijih mediteranskih
grmova; — V. Marchesoni: Važnost
histcrijsko-klimatskih faktora i utjecaja
čovjeka na razvitak šumske vegetacije u
Umbrc-Markiđanskim Apeninima; — R.
Zocchi: Problem epidemiologije kod kukaca;
— F. Mancini: O svojstvima terena u
šumi Paneveggio (Trento).
Dr. M. Anić


CENTKO Dl STUDIO SUL CASTAGNO


Talijanski Nacionalni savjet za naučni
rad osnovao je početkom 1951. g. Centar
za proučavanje pitomog kestena, koji je
smješten pri Stanici za Šumarska istraživanja
u Firenci. Direktor Centra bio je do
nedavno njegov inicijator prof. dr. A. P a-
v a r i. Zadaci su Centra da sistematski
proučava probleme iz oblasti genetike, biologije,
uzgajanja, oplemenjivanja i zaštite
pitomog kestena u Italiji. Nacionalni savjet
za naučni rad objavljuje naučne radove
Centra u publikaciji »Centro di Studio sul
Castagno«. Redaktor je bio prof. A. P a-
v a r i. Na kraju radova nalazi se kratak
sadržaj na francuskom, engleskom i njemačkom
jeziku. Dosad je objavljeno 5
svezaka, i to:


Pubblicazione N. 1, 1951, s. 68. A. Pavari


u uvodnoj riječi prikazao je na talijanskom,
francuskom, engleskom i njemačkom
jeziku historijat osnutka, te svrhu i djelokrug
rada Centra za proučavanje kestena.
U ovoj svesci objavljeni su radovi: N. Breviglieri
Istraživanja o biologiji cvatnje i
fruktifikacije evropskog i japanskog pitomog
kestena na području Valombroze.
Doneseni su rezultati 5-godišnjih istraživanja,
gdje je osobita pažnja posvećena
fenološkim fazama, oplodnji, križanju, karpokseniji
i razvoju klijanaca; — A. Morettini
i A. Saccardi: O varijetetama pitomog
kestena u Monte Amiata. Detaljnije
je prikazana važnost uzgoja kestenika za
plod. Opisane su kultivirane sorte i stavljeno
težište na sorte koje daju najviše
priroda.


Pubblicazione N. 2, 1955, s. 166, obuhvata
radove: N. Breviglieri: Istraživanja o
rasprostranjenju i klijanju polena pitomog


kestena. Detaljno je opisana morfologija
kestenovih cvjetova. Posebna pažnja poklonjena
je oplodnji kukcima i vjetrom.
Iznesene su autorove metode o ustanovljivanju
rasprostranjenja polena vjetrom i
izbrajanju polenovih zrnaca; — N. Breviglieri:
Istraživanja i opažanja o najboljim
varijetetama talijanskog pitomog kestena.
Težište se stavlja na izbor varijeteta s obzirom
na dotično stanište. Kritički su obrađene
razne klasifikacije kestenovih plodova
i obrađene posebne norme za odabiranje
plodova podesne za razmnažanje.
Navedeni su podaci o morfološkim, biološkim,
uzgojnim i kvalitetnim osobinama
pojedinih varijeteta, koji su prikupljeni na
materijalu iz raznih krajeva Italije.


Publicazione N. 3, 1956, s. 74, sadrži radove:
U. Bagnaresi: Morfološko-biološka
opažanja o provenijencama japanskog kestena
uzgojenog u Italiji. Ovdje su prikazani
rezultati opsežnih istraživanja na kulturama
podignutim između 1920. i 1930. g.
Svojstva pojedinih tipova analizirana su i
upoređena s najnovijim opisima japanskog,
kineskog i evropskog kestena. Na kraju
studije autor svrstava japanski kesten u
tipove i grupe koji dolazi u obzir za daljnji
uzgoj; — A. Pavari, A. Biraghi i N.
Breviglieri: Rad Internacionalne komisije
za pitomi kesten. Poslije Internacionalnog
tjedna pitomog kestena održanog u Francuskoj
1950. obrazovana je Internacionalna
grupa stručnjaka za kesten. Grupa je održala
1951. g. sastanak u Italiji i Švicarskoj.
Kasnije se ona pretvorila u Internacionalnu
komisiju za pitomi kesten pri FAO, koja
je održala dva sastanka, i to 1953. u
Španjolskoj i Portugalu i 1955. u Italiji.
Ovdje je prikazan rad Komisije. Objavljen
je statut Komisije, a ujedno su izneseni i
problemi, o kojima je Komisija dosad raspravljala.
To su: izrada karte o rasprostranjenosti
kestena, u Evropi, statistički
podaci o oblicima kestenovih šuma, ekološke
osobine kestena, borba protiv kestenovih
bolestiju, a naročito protiv crne truleži
i raka kestenove kore, morfološke i
biološke osobine unutar pojedinih varijeteta
pitomog kestena, spremanje kestenova
ploda, upotreba kestenovine u industriji
tanina i papira, opći i specijalni studij
o ekonomskoj važnosti kestena i dr.


Publicazione N. 4, 1958, s. 175, sadrži opsežan
rad pod naslovom: »Monografijska
studija o pitomom kestenu u provinciji Di
Lucca«. Najprije je R. Moranđini opisao
geografski smještaj i klimatske prilike, te
iznio geološke i hidrografske podatke, kao
i podatke o oborinama i temperaturama. U
fitoklimatskom pogledu ondje dolaze do


343