DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Površina čitave regije mora biti poznata a priori. Postoji mogućnost da je
ta poznata iz katastarskih operata (suma površina katastarskih općina) ili bolje
iz koordinata graničnih trigonometara te regije.


Točnost u određivanju površina šuma čitave Švedske u prvoj nacionalnoj
izmjeri (linearnom taksacijom) iznosila je + 2% [4].


SI. 1.


Druga nacionalna izmjera šumskog bogatstva Švedske obavljena je u godinama
od 1938 do 1952. Za razliku od prve ta je izmjera imala karakter »linearno
plošne« izmjere. Paralelne linije projektirane su sada u nešto manjim međusobnim
razmacima. Duž paralelnih linija — ovaj puta — bile su u određenim
intervalima postavljene kružne primjerne plohe (površine oko 140 m2). Na tim
plohama izvršena su opažanja na svim stablima (vrst drveća i di,s). Primjerna
stabla birana su po unaprijed utvrđenom sistemu. Određivanja površina pojedinih
stratuma izvršeno je na isti način (mjerenja dužina duž taksacionih linija)
kao u prvoj nacionalnoj izmjeri. Pojedine klase površina opažane su i na primjernim
plohama, a ne samo duž taksacionih linija.


Metoda lineamo-pružna (1. izmjera) dala je neznatno bolje rezultate od linearno
plošne izmjere.


Treća izmjera Švedske započela je godine 2953. Njen predviđeni završetak
pada u god. 1962. Sada nije — u pogledu izmjere — Švedska razdijeljena u provincije.
Taksacione linije sada prolaze kroz čitavu Švedsku od granice do granice.
Cijela je Švedska sada razdijeljena u 5 regija (I do V od sjevera prema
jugu).