DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 41     <-- 41 -->        PDF

(1,2 km); razmak primjernih ploha (b u si. 3.) duž stranica kvadrata raste od juga
(170 m) prema sjeveru (550 m). Dakle na sjeveru Švedske imamo najveće kvadrate
sa relativno^ najmanje primjernih ploha (b) duž stranica kvadrata. Raspored
primjernih ploha sa različitim svrhama vidi se iz si. 3. Razmak traktova
iznosi za srednju Švedsku (godišnja izmjera) 11 km (v. si. 2.).


*6oc"


a+b \* f * (i>"7-/0/ * *%-P * H\ a+b


0 0


"-m,eme ploha za


2) O broj stjbolai zbroj temt/Jrtteadebljinskt prirast fiSa/ohaj


® <55


L2 b fisine stabala. duzine vršnihGS t boj oka ,fal (4 pMAe-J


if


i3roj


* * *Qy*´0- /®/ * 0a+b ´ parijeva (ćApUht


a *6 0y ->—*-, "7 pfni


u Trak Zu )


SI. 3. — Primjer trakta iz srednje Švedske


Premda je i ovdje površina na kojoj se vrše godišnja mjerenja procentualno
vrlo mala postignuta je točnost u određivanju drvne mase s iznosom srednje
pogreške od + 2,3% drvne mase po 1 ha. Podaci mjerenja nakon 10 godina bit
će opterećeni srednjom pogreškom od ± 0,5%. Srednja pogreška podataka o
godišnjoj sječi izbrajanjem panjeva iznosi + 4 do ± 5%.


II


Umjesto terestričkog mjerenja i isključivog kretanja po terenu moguće je
zamisliti provedbu linearne taksacije pomoću aerosnimaka. No pri tome treba
voditi računa da neke taksacijske elemente (gospodarski važnije vrste drveća,
broj stabala, visine stabala) možemo odrediti većom pouzdanosti, a neke (posredno
određen đi,3, drvnu masu, bonitet stojbine) manjom, a da neke (starost,
prirast) uopće pouzdano ne možemo odrediti.


Mi ćemo se zasada ovdje ograničiti samo na površinsku inventarizaciju obzirom
na tipove šuma i šumskih zemljišta, koje je moguće dešifrirati na aerosnimcima.


Spomenut ćemo najprije dva realizirana načina primjene aerosnimaka za
površinsku inventarizaciju. Jedan imamo zabilježen kod Spurra [3] u SAD, drugi