DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 43     <-- 43 -->        PDF

nost ne predstavlja za mjerenja neku veću poteškoću glede vremena i troškova,
te što je dopunska i kontrolna mjerenja moguće lako obaviti.


Glavna je mana primjene aerosnimaka manja mogućnost razlučivanja detalja
vegetacije. Tu manu treba, gdjegod je moguće, smanjiti: prikladnim mjerilom
snimaka (M > 1 :20.000), prikladnim fotomaterijalom u prikladnoj sezoni
(panhromatski materijal u proljeće ili jesen; infracrveni ljeti), te prethodnom
bar mjestimičnom terenskom dešifražom, koja će restitutora detaljnije upoznati
sa sadržajem aerosnimaka.


III


Nastavno na dosad postignute rezultate linearne taksacije naš prijedlog teži
za primjenom stereoparova aerosnimaka dakle za vršenje mjerenja na modelu
terena (stereofotogrametrijsko mjerenje). Prostorno promatranje terena i vegetacije
daje bolji uvid u detalje, koji dolaze u obzir za mjerena duž taksacionih
linija.


SI. 5.


Smatramo Stereotop (si. 4.) prikladnim suvremenim instrumentom za stereofotogrametrijsku
linearnu taksaciju. U odnosu na ostale dosad ostvarene tzv.
stereoinstrumente trećeg reda Stereotop daje principijelno najegzaktnije mjerne
rezultate; u odnosu na instrumente višeg reda ekonomičniji je i jednostavniji
za rad.