DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 46     <-- 46 -->        PDF

je zakočena. Sada može započeti linearna taksacija iz modela u model najprije
za jednu, pa za drugu planšetu" itd. Presjek taksacionih linija sa stranicama
pojedinih planšeta (okvirima) ucrtani sü prethodno da bi se u cijelom mjerenju
postigao željeni kontinutiet linija za čitavo tretirano područje.


Lineal Y pomičemo po X linealima za ekvidistantne paralelne pomake; taksaciju
vršimo u smjeru linija T (si. 5. desno). Na planšetu od detalja ne crtamo
ništa. Poželjno je na planšetu pikirati završetke pojedinih taksacionih linija na
krajevima pojedinog modela iako- je nastavak mjerenja u idućem modelu moguć
i bez toga obzirom na izvršena čitanja na Y linealu na kraju prethodnog modela


o čemu imamo podatke u prikladno sastavljenom manualu.
Kod linearne stereofotogrametrijske taksacije treba kretati kućište Stereotopa
(prostornu markicu) u smjeru, koji definira i mehanički uvjetuje Y lineal
i čitati na noniusu N? svaki prelaz iz stratuma u stratum. Time na linealu Y
čitamo one potrebne dužine d´ iz kojih dobivamo njihovu sumu d\ i ukupnu
sumu svih dužina D (suma svih suma d\). Kvalitativna opažanja izvršena su
stereoskopski na modelu, a kvantitativna na linealu Y.


Okvirna površina P (predjela, pokrajine) za naše, jugoslavenske, prilike
dobit će se pouzdano iz koordinata identificiranih trigonometričkih točaka, koje
taj okvir čine.


*


Kao što se obavlja linearna taksacija tako- slično- možemo određivati dužine,
a prostornom markicom mjeriti visine za dva međusobno okomita smjera za
neki uzdužni i poprečni profil terena. Međusobnu okomitost tih smjerova osiguravamo´
pomoću kutne podjele okretaljke (si. 5. lijevo).


*
U pogledu linearne taksacije navest ćemo jedan manje intenzivan (modificiran)
postupak. Taj je moguće izvesti tako, da se na lijevi ili desni snimak
stavi dovoljno proziran materijal (Astralon ili slično) sa ucrtanim paralelnim
ekvidistantama duž kojih vršimo mjerenja u poželjnom smjeru prostornom markicom.
Mjerenja obavimo- nakon izvršene potpune orijentacije računalima u
Stereotopu. Umjesto Koolinte i umjesto planšete može se upotrebiti mm- papir
situiran svojom jednom osi u smjeru taksacionih linija (smjer paralelnih ekvidistanta
na prozirnom materijalu). Sada ćemo početak i svršetak nekog stratuma
duž taksacione linije pikirati iglicom pantografa na mm-papir. Međusobno
spojeni svi ti ubodi za pojedinu taksacionu liniju dat će za brdovit teren
nešto slomljene linije naprosto radi toga što za takav teren pravac na snimku
(centralna projekcija!) znači izlomljenu liniju u naravi. Na mm- papiru bit će
moguće čitati u smjeru taksacionih linija vrlo približno pojedine dužine d´ (u
stvari komponente tih dužina u smjeru taksacione linije prozirnog materijala).


Taj postupak pretpostavlja diskontinuirani raspored reprezentantnih taksacionih
linija (v. si. 5. oznaka 1). Izveden je na osnovu razmatranja problema
u suradnji autora sa ing. Güntherom Dreyerom kod tvornice Zeiss-Aerotopograph.


U uglavnom ravnom terenu, kad predleže približno vertikalni snimci, koji
potječu od navigacija iz uglavnom iste visine moći će se metoda diskontinuiranih
linija uz primjenu spomenute šablone sa ucrtanim ekvidistantnim linijama,
te uz primjenu m/m- papira primijeniti i bez orijentacionih točaka. U takvom
slučaju moći će se upotrebiti jednostavan pribor kao što je zrcalni Stereoskop
sa stereomikrometrom. Dužine di i D ne će se dobiti u naravnim dimenzijama,