DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ma fašizma — radnicima, lugarima, tehničarima
i inženjerima šumarske struke,
koji je podignut u Glini, akcijom lugarskog
društva Hrvatske. Otkrivanju spomenika
prisustvovao je naš izaslanik ing.
Petar Dragišić. Tajnik Potočić je
prisustvovao kao delegat Šumarskog fakulteta.


9. Ing. 2 u n k o izvješćuje o sastanku
za osnivanje Društva za zaštitu bilja. Nakon
diskusije, date su instrukcije predstavniku
U. O. ing. 2 u n k u, da na slijedećem
sastanku iznese mišljenje, da se za
sada ne vidi potreba osnivanja takvog
Društva.
Ad 3.


Nakon diskusije zaključuje se, da Potočić,
Peternel i Zunko podnesu svoje mišljenje
na slijedećoj sjednici U. O.


Ad 4.


Plenum Saveza ŠDH treba sazvati prema
novom Statutu Saveza ŠDH, i to najkasnije
u ožujku o. g. Do tog vremena treba
završiti osnivanje kot. šumarskih društava.


Ad 5.


1. U. O. prihvaća angažiranje savjetnika
ing. Perca Zvonimira radi pomoći tajniku
i radi odvijanja ostalih poslova i djelatnosti
društva, koje se sve više razvijaju
i obimom rastu
2. Odlučeno je, da se domaće tabele za
hrast (Markić, Emrović, Špiranec) odštampaju
zajedno s obrazloženjem prema formatu
koji predlaže Peternel. Tabele treba
zatražiti od Štetića natrag i u dogovoru
s tajnikom, blagajnikom i predsjednikom
dati u štampu.
ft. Raspačavanje Saveznih edicija odgoditi
do osnivanja kotarskih šum. društava
(Edicija »Savjetovanje o kršu«, »Treći
Kongres« i »Razvitak šum. i drvne ind.
FNRJ«).


4. Radi štampanja Ugrenovićevog terminološkog
rječnika Društvo će uložiti
obrtna sredstva do 500.000 din. Predstavnik
društva u koordinacionom izdavačkom
odboru bit će ing. J. Peternel.
5. Traženju odbora za proslavu lOO-god.
šumarske nastave, za pripomoć oko izdavanja
Spomenice, društvo nažalost ne može
udovoljiti, iako je bilo spremno, da svojim
prilogom za podizanje spomen-poprsja
na vidan način sudjeluje i pomogne proslavu.
O tome treba obavjestiti spomenuti
Odbor.
6. U. O. odobrava pomoć u visini 10.000
dinara. Fondu za dječju zaštitu Gradskog
odbora Crvenog križa.
7. Inicijativu ing. A. Per ušica za
organizaciju pčelara-šumara u okviru šum.
klubova treba preporučiti kot. šumarskim
društvima nakon što se formiraju.
Ad 6.
Prema prijedlogu predsjednika, potrebno
je razmotriti mogućnosti stipendiranja
odnosno novčane pripomoći dobrim studentima
šumsko-gospodarskog i drvnoindustrijskog
odsjeka. Na slijedećoj sjednici
iznijeti će mišljenje predsjednik, tajnik i
blagajnik. Za apsolvente oba odsjeka predviđeno
je i ove godine 100.000 Din.


ZAKLJUČCI


SA XVIII PLENUMA CENTRALNOG
ODBORA SAVEZA INŽENJERA I
TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


XVIII Plenum CO SITŠIDJ održan je


26. IX. 1960. godine u Zadru.
Plenum je radio po sledećem dnevnom
redu:


1. Izveštaj o radu Predsedništva;
2. Obaveštenje o IV Kongresu ITŠIDJ
i usvajanje privremenog statuta SITŠIDJ;
3. Savetovanje o temi: »Suština i značaj
Petogodišnjeg plana i razvitka šumske
privrede i industrije za preradu drveta:
prva iskustva, problemi i mere za realizaciju
plana (radni naslov);
4. a) Savetovanje o kadrovima (usvajanje
teza, određivanje obrađivača referata,
mesta i datuma savetovanja).
b) Savetovanje o mestu i ulozi fitocenologije
u šumskoj privredi (obaveštenje


o referatima, mestu i datumu Savetovanja);
5. Zakon o šumama — zauzimanje stavova
po nekim principijelnim pitanjima;
6. Problemi stručne štampe;
7. Razno.
Za svaku taeku dnevnog reda, sem za
tačke 2, 5 i 7, pripremljeni su referati koji
su blagovremeno dostavljeni članovima
CO, kao i pozvanim na Plenum.


Pored članova CO SITŠIDJ Plenumu su
prisustvovali sekretari za šumarstvo NR
Srbije, NR Hrvatske, NR B i H, pomoćnik
sekretara za poljoprivredu i šumarstvo NR
Slovenije, predsednik i sekretar Udruženja
drvne industrije Jugoslavije i sekretar
šumarsko-privrednih organizacija Jugoslavije.