DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 83     <-- 83 -->        PDF

OBA V I J E S T


U izdanju časopisa »Narodni šumar« -- Sarajevo izašli su:
Prijevod knjige Dr Waltera Schädelina:


»SELEKTIVNA PROREDA KAO UZGOJNI METOD
ZA POSTIZAVANJE PRINOSA NAJVEĆE VREDNOSTI«


Prevodilac inž. Lj. Patakv — strana 104 sa 19 foto snimaka.
Cijena za ustanove i poduzeća Dm 500
Cijena za članove organizacija inž. i tehn. . . ,. 300
Cijena za studente . . .. 200


2 Brošura inž. Ragiba Kola k o v i ć a :


»PROBLEMI MELIORACIJE I NJEGE ŠIKARA
I NISKIH ŠUMA«


Strana 36 sa 10 foto snimaka.


Cijena za ustanove i poduzeća Din 500.-
Cijena za članove organizacija inž. i tehn. 300.-
Cijena za studente 200.-


Nctrudžbenicu treba dostaviti izravno Savezu inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije NR B i H, a uplatu izvršiti
na tek. račun Komunalne banke Sarajevo, br. 702-70-5-1092
.-nazivom: Uredništvo »Narodni šumar« — Sarajevo i s naznakom
-za brošure«.


Budući da su obje knjige osobito instruktivne i potrebne
svakoj šumarskoj ustanovi, školi, poduzeću, stručnjaku i njegovom
suradniku to se preporuča da se odmah nabave, dok još
traie naklada.


ŠUMARSKI 1„!ST — glasilo Saveza šumarskih društava NR Hrvatske — Izdavač: Savez šumarskih
društava NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažui anića trg 11.
telefon 3fi-473. (»odišnja pretplata: za članove Saveza šumarskih društava NRH i članove
ostalih šumaiskih društava Jugoslavije Din 800.—. za studente šumarstva i učenike srednjih
šumarskih i drvno industrijskih škola Din 200—. za ustanove Din 2.400.—. Pojedini brojevi: za
članove, studente šumarstva i učenike srednjih šumaiskih i drvno-industrijskih škola Din 100. .
za ustanove Din 200.-. Za inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb
400-73/3-1751. - Tisak: Izdavačko-tiskarsko poduzeće »A. G. MATOS« Samobor